Kontakt: +420 602 347 353

Snižení nákladů nahrazením produktu

Úspory produktu

Pořizování

Počáteční situace

Během každoročního plánovacího setkání má oddělení nákupu za úkol přispět k úspěchu společnosti prostřednictvím dalších úspor. Vzhledem k tomu, že vývoj cen nelze zastavit a mnoho cen produktů je již na nízké úrovni díky nabídkám z předchozích let, stává se tento požadavek herkulovským úkolem.

Ne zřídka existuje touha ušetřit náklady nahrazením produktů. Portfolio je často netransparentní, jednotlivé pozice je obtížné identifikovat a změna produktů zahrnuje velké množství rizik. Na začátku aukce nebo před spoluprací s novým systémovým partnerem probíhá složitý proces výzkumu produktů a harmonizace dat.

Lingemann vás v tomto ohledu rád podpoří.

Analýza podle Lingemanna

Na problematiku nahrazování produktů se díváme odlišně a pečlivě zkoumáme všechny ovlivňující faktory pro takzvané úsporné návrhy. Populární řadou produktů v této oblasti jsou výrobky v oblasti ochrany práce. Nároky a výdaje na bezpečnost práce neustále rostou a rozmanitost produktů je enormní. Pro osoby odpovědné za náklady ve firmě často existují položky, jako jsou pracovní rukavice, které jsou potřebné ve velkém počtu a snížení jednotlivých cen rychle vede k významným úsporám.

Alternativní produkt lze najít téměř vždy, ale zároveň nás zajímá, proč je alternativa levnější. Známí výrobci, se kterými Lingemann úspěšně a spolehlivě spolupracuje již léta, jsou tady oproti menším dovozcům s méně rozvinutými strukturami. Pokud jsou použité materiály a vlastnosti produktu srovnatelné, musí mít rozdíl v ceně jiný původ.

Rozdíl může spočívat v nepřetržité kvalitě, dostupnosti zboží, výrobních podmínkách nebo jednoduše v subjektivním vnímání uživatele.

Proto před nahrazením produktu pečlivě zvážíme všechny možnosti u našich zákazníků a výrobců. Pokud i jediný pracovní úraz má za následek zranění způsobený problémem s kvalitou, byla cenová úspora zbytečná.

Transpozice

Náš zákazník identifikoval pracovní postup, pro který musí být testována nová rukavice. Před každou záměnou produktu nejprve shromáždíme všechny informace a analyzujeme data. S našimi partnery a zdroji dodávek nyní vybíráme možné produkty a pořizujeme vzorové kopie.

Při zkouškách nosení se nyní určuje, zda nový model rukavic splňuje požadavky. Musí být zkontrolovány a zdokumentovány faktory, jako je ochranný účinek, přilnavost, pohodlí při nosení, přirozený zápach a možné účinky na výrobní proces. Pokud ma toto ověření pozitivní výsledek, je třeba vyjasnit obchodní údaje: množství nákupu, nákupní povinnosti, záruční metody.

Pokud budou rámcové podmínky splněny, lze dosáhnout obrovských úspor. S klientem se nám podařilo ušetřit> 18.000 eur na roční potřebu přibližně 13.000 párů. Navíc se nám podařilo snížit spotřebu prostřednictvím našeho automatického dávkovače předmětů BOOST.Tower o dalších 18%: naprostý úspěch!

Nepřetržitý provoz a optimalizace

Jsme rádi, že můžeme doprovázet naše klienty v substitučních projektech a podporovat je v provozním rozvoji. Výměna s výrobcci a organizace harmonogramů prezentací jsou součástí našich úkolů a také dokumentování a sledování spořících projektů. Za tímto účelem jsme integrovali naši vlastní databázi do našeho ERP.

Pro nás je důležité najít optimální řešení pro každý jednotlivý případ. Ať už se jedná o jiný model rukavic, nový filtr nebo části stroje s delší životností, resp. s kratšími intervaly údržby: Přijmeme výzvu.

Měřitelný úspěch

Úspěšných úspor lze dosáhnout prostřednictvím velkých úsporných projektů. I když úspory nelze dosáhnout, byli zpochybněni, ověření a zdokumentovány. Tyto informace mohou poskytnout důležité argumenty pro budoucnost.

Případová studie (PDF)

Stáhnout případovou studii (PDF-dokument)

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA NA JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÍ

Jiří Brož

telefon +420 602 347 353

Další projekty

Váš úspěch je naší vášní

Už 75 let je pro nás vášní intenzivně se zabývat vaší společností a vašimi podnikatelskými výzvami, identifikovat s vámi potenciál pro zlepšení a vyvíjet praktická řešení šitá na míru vaší společnosti.

na vrchol