Kontakt: +420 602 347 353

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vypracovali jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů (verze 27.11.2020-311235402), abychom vám v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 vysvětlili, jaké informace shromažďujeme, jak tyto údaje používáme a jaké možnosti máte jako návštěvník tohoto webu.

Bohužel z povahy věci tato vysvětlení zní velmi technicky, ale snažili jsme se popsat ty nejdůležitější věci co nejjednodušeji a nejjasněji.

AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

V současné době se při návštěvě webových stránek automaticky vytvářejí a ukládají určité informace, a to i na tomto webu.

Pokud navštívíte náš web site jako nyní, náš webový server (počítač, na kterém je tento web site uložen) automaticky ukládá data, jako je

•       adresa (URL) navštíveného webu

•       Prohlížeč a verze prohlížeče

•       Použitý operační systém

•       adresa (adresa URL) dříve navštívené stránky (Referrer URL)

•       jméno hostitele a IP adresa zařízení, ze kterého je umožněn přístup

•        datum a čas

v souborech protokolu webového serveru (Webserver-Logfiles).

Soubory protokolu webového serveru (Webserver-Logfiles) se obvykle ukládají po dobu dvou týdnů a poté se automaticky odstraní. Tyto údaje nepřenášíme, ale nemůžeme vyloučit, že tyto údaje budou zobrazeny v případě nezákonného chování.

COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookie HTTP k ukládání konkrétních údajů o používání.

V následujícím textu vysvětlíme, co jsou soubory cookie a proč jsou používány, abyste lépe porozuměli následujícím zásadám ochrany osobních údajů.

Co přesně jsou soubory cookie?

Kdykoli surfujete po internetu, použijte prohlížeč. Známý prohlížeče jsou Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Většina webových stránek ukládá do vašeho prohlížeče malé textové soubory. Tyto soubory se nazývají soubory cookie.

Jednu věc nelze popřít: cookies jsou opravdu užitečné pomůcky. Téměř všechny webové stránky používají soubory cookie. Konkrétně se jedná o soubory cookie HTTP, protože existují další soubory cookie pro jiné oblasti aplikace. Soubory cookie HTTP jsou malé soubory, které naše webové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookie se automaticky ukládají do složky cookie, která je „mozkem“ vašeho prohlížeče. Soubor cookie se skládá z názvu a hodnoty. Při definování souboru cookie je třeba navíc zadat jeden nebo více atributů.

Soubory cookie ukládají určitá data o vás, jako je váš jazyk nebo osobní nastavení stránky. Když navštívíte náš web znovu, váš prohlížeč odešle „uživatelské“ informace zpět na náš web. Díky cookies náš web ví, kdo jste, a poskytuje vám obvyklé standardní nastavení. V některých prohlížečích má každý soubor cookie svůj vlastní soubor, v jiných, jako je Firefox, jsou všechny soubory cookie uloženy v jednom souboru.

Existují jak primární soubory cookie dodavatele, tak soubory cookie třetích stran. Soubory cookie primárních dodavatelů vytváříme přímo my, soubory cookie třetích stran vytváříme partnerskými weby (např. Google Analytics). Každý soubor cookie musí být vyhodnocen samostatně, protože každý soubor cookie ukládá různá data. A doba platnosti souboru cookie se pohybuje od několika minut do několika let. Cookies nejsou softwarový program a neobsahují viry, trojské koně ani jiné „škůdce“. Cookies nemají přístup k informacím ve vašem počítači.

Takto mohou například vypadat data souborů cookie:

•       Jméno: _ga

•       Doba platnosti: 2 roky

•       Použití: Diferenciace návštěvníky stránek

•       Příklad hodnoty: GA1.2.1326744211.152311235402

Prohlížeč by měl přijmout následující minimální rozměry:

•       Soubor cookie by měl být schopen obsahovat alespoň 4096 bitů

•       Pro doménu by měl být schopen uložit alespoň 50 cookies

•       Mělo by být možné uložit celkem alespoň 3 000 cookies

Jaké typy souborů cookie existují?  

Otázka, které soubory cookie konkrétně používáme, závisí na použitých službách a je vysvětlena v následujících částech Zásad ochrany osobních údajů. V tomto bodě bychom se chtěli stručně zabývat různými typy souborů cookie HTTP.

Rozdíl lze provést mezi 4 typy souborů cookie:

Absolutně nezbytné cookies

Tyto soubory cookie jsou nezbytné k zajištění základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou například nezbytné, když uživatel zadá produkt do nákupního košíku, poté pokračuje v procházení dalších stránek a k platbě přejde až později. Tyto soubory cookie neodstraní nákupní košík, i když uživatel zavře okno prohlížeče.

Funkční cookies

Tyto soubory cookie shromažďují informace o chování uživatele a o tom, zda dostává chybové zprávy. Tyto soubory cookie se také používají k měření doby načítání a chování webových stránek v různých prohlížečích.

Cookies zaměřené na cíl

Tyto soubory cookie zajišťují snadnější použití. Ukládají se například zadaná umístění, velikosti písma nebo data formulářů.

Reklamní cookies

Tyto cookies se také nazývají Targeting-Cookies. Používají se k poskytování personalizované reklamy uživateli. To může být velmi praktické, ale také velmi nepříjemné.

Když navštívíte web poprvé, obvykle budete dotázáni, který z těchto typů cookies povolujete. A toto rozhodnutí je samozřejmě uloženo také v souboru cookie.

Jak mohu smazat cookies?

Sami se rozhodněte, jak a zda chcete soubory cookie používat. Bez ohledu na to, z jaké služby nebo z jaké webové stránky soubory cookie pocházejí, máte vždy

možnost soubory cookie smazat, pouze částečně nebo je deaktivovat. Můžete například blokovat soubory cookie dodavatelů třetích stran, ale povolit všechny ostatní soubory cookie.     

Pokud chcete vědět, jaké soubory cookie byly uloženy ve vašem prohlížeči, chcete-li změnit nebo odstranit nastavení souborů cookie, najdete to v nastavení prohlížeče:

Chrome: Smazání, aktivace a sprava soubory cookie v prohlížeči Chrome

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari

Firefox: Vymazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači

Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie

Microsoft Edge: Odstranění a správa cookies

Pokud v zásadě soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy bude soubor cookie nakonfigurován. U každého jednotlivého souboru cookie se můžete rozhodnout, zda soubor cookie povolíte. Postup se liší v závislosti na prohlížeči. Nejlepší je vyhledat pokyny na Googlu pomocí vyhledávacího dotazu „Odstranit soubory cookie Chrome“ nebo „Zakázat soubory cookie Chrome“ v případě prohlížeče Chrome, nebo nahradit slovo „Chrome“ názvem vašeho prohlížeče, například Edge, Firefox Safari.

Jak jsou chráněna moje data?

Od roku 2009 existují takzvaná „Nařízení o používání cookies“. V těchto je stanoveno že ukládání souborů cookie vyžaduje váš souhlas. V zemích EU však na tyto předpisy stále existují velmi odlišné reakce. V Německu nebyly předpisy týkající se cookies implementovány jako národní legislativa. Místo toho byla tato nařízení do značné míry provedena v článku 15 odst. 3 zákona o telemédiích (TMG).

Pokud se chcete o cookies dozvědět více a nebojíte se technické dokumentace, doporučujeme tools.ietf.org/html/rfc6265, Request for Comments der Internet Engineering Task Force (IETF) named “HTTP State Management Mechanism (Žádost o připomínky Internet Engineering Task Force (IETF) pojmenovaný „HTTP State Management Mechanism”).

UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                    

Osobní údaje, které nám poskytnete elektronicky na tomto webu, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa nebo jiné osobní údaje v souvislosti s odesláním formuláře nebo zveřejněním komentářů na blogu, se používají společně s časem a IP adresou, pouze za uvedeným účelem, jsou bezpečně uloženy a nejsou předávány třetím stranám.

Vaše osobní údaje proto používáme pouze ke komunikaci s těmi návštěvníky, kteří výslovně požadují kontakt, a k nabízení služeb a produktů prezentovaných na tomto webu. Vaše osobní údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu, ale nemůžeme vyloučit, že tyto údaje budou zobrazeny v případě nezákonného chování.

Pokud nám pošlete osobní údaje e-mailem - tj. mimo tento site web - nemůžeme zaručit bezpečný přenos a ochranu vašich údajů. Doporučujeme, abyste nikdy neposílali nezašifrovaná důvěrná data e-mailem.                              

Podle Članku 6 Odstavec 1 GDPR (zákonnost zpracování) je právním základem to, že nám udělíte souhlas se zpracováním údajů, které jste zadali. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat - stačí neformální e-mail, naše kontaktní údaje najdete v Redakční schránce.

PRÁVA V SOULADU SE ZÁKLADNÍM NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ ÚDAJŮ

V souladu s ustanoveními GDPR máte následující práva:

•       Právo na opravu (článek 16 GDPR)

•       Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 GDPR)

•       Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

•       Právo na oznámení - povinnost být informován v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo omezením zpracování (článek 19 GDPR)

•       Právo na přenos údajů (článek 20 GDPR)

•       Právo na odvolání (článek 21 GDPR)                                                                    

•       Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém zpracování - včetně Profiling - (článek 22 GDPR)                                                          

Pokud se domníváte, že zpracování vaších údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše práva na ochranu údajů byla porušena jakýmkoli jiným způsobem, můžete kontaktovat federálního komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací (BfDI).                                                       

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKA

V následujících zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme, zda a jak hodnotíme údaje o vaší návštěvě tohoto webu. Analýza shromážděných údajů je obvykle anonymní a nemůžeme odvodit vaši osobu z vašeho chování na tomto webu.

V následujících zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte více o tom, jak zpochybnit tuto analýzu vašich údajů o návštěvách.

Šifrování TLS S HTTPS

K bezpečnému přenosu dat přes internet používáme https (ochrana dat prostřednictvím technické konfigurace, čl. 25 Odstavec 1 GDPR). Pomocí TLS (Transport Layer Security), šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat přes internet, můžeme zajistit ochranu důvěrných dat. Použití této ochrany pro přenos dat můžete potvrdit pomocí malého symbolu visacího zámku v levé horní části prohlížeče a použití schématu https (místo http) jako součásti naší internetové adresy.

 

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GOOGLE MAPS

Používáme Google Maps od společnosti Google Inc. na našich webových stránkách. Za všechny služby Google v Evropě odpovídá Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). S Google Maps vám můžeme ukázat lepší umístění a přizpůsobit naše služby vašim potřebám. Pomocí Google Maps se data přenášejí do Googlu a ukládají se na serverech Google. Zde bychom chtěli mluvit podrobněji o tom, co jsou Google Maps, proč používáme tuto službu Google, jaká data jsou uložena a jak tomu můžete zabránit.

Co je to Google Maps?

Google Maps je služba mapování na internetu od společnosti Google. Pomocí Google Maps můžete pomocí počítače, tabletu nebo aplikace online vyhledávat přesná umístění měst, zajímavostí, ubytování nebo společností. Pokud jsou na Google My Business zastoupeny firmy, kromě místa se zobrazí další informace o společnosti. Abychom vám ukázali, jak se tam dostat, lze mapové části místa integrovat do webu pomocí kódu HTML. Google Maps zobrazuje povrch Země jako cestovní mapu nebo jako letecký nebo satelitní snímek. Díky snímkům Street View a vysoce kvalitním satelitním snímkům jsou možné velmi přesné reprezentace.

 

Proč na našich stránkách používáme Google Maps?  

Veškeré naše úsilí na této stránce si klade za cíl poskytnout vám na našem webu užitečný a smysluplný čas. Díky integraci Google Maps vám můžeme poskytnout nejdůležitější informace o různých místech. Můžete vidět na první pohled, kde má naše společnost sídlo. Popis trasy vám vždy ukáže nejlepší nebo nejrychlejší cestu k nám. Trasu najdete autem, hromadnou dopravou, pěšky nebo na kole. Pro nás je nabídka Google Maps součástí našeho zákaznického servisu.

Jaká data jsou uložena s Google Maps?

Aby Google Maps mohly poskytovat úplné služby, musí společnost zaznamenávat a ukládat data od vás. Patří sem zadané hledané výrazy, vaše IP adresa a souřadnice zeměpisné šířky a délky. Pokud použijete funkci plánování trasy, uloží se také zadaná počáteční adresa. Toto ukládání dat však probíhá na webu Google Maps. Můžeme vás o tom pouze informovat, ale nemůžeme to ovlivnit. Protože jsme do našich stránek integrovali Google Maps, umístí Google do vašeho prohlížeče alespoň jeden soubor cookie (název: NID). Tento soubor cookie ukládá údaje o vašem chování při používání. Google používá tato data primárně k optimalizaci svých vlastních služeb a k poskytování individuální a personalizované reklamy.

Díky integraci Google Maps je do vašeho prohlížeče nastaven následující soubor cookie:

Jméno: NID

Hodnota: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311235402-5

Účel použití: NID používá Google k přizpůsobení reklam vašim vyhledávacím dotazům Google. Pomocí cookie si Google „pamatuje“ vaše nejčastěji zadávané

vyhledávací dotazy nebo vaši předchozí interakci s reklamami. Tímto způsobem budete vždy dostávat personalizované reklamy. Soubor cookie obsahuje jedinečné ID, které Google používá ke shromažďování vašich osobních nastavení pro reklamní účely.

Datum vypršení platnosti: po 6 měsících

Indikace: Nemůžeme zaručit, že jsou uložená data úplná. Změny nelze nikdy vyloučit, zejména při používání souborů cookie. K identifikaci cookie NID byla vytvořena samostatná testovací stránka, do které byly integrovány pouze Google Maps.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Servery Google jsou umístěny v datových centrech po celém světě. Většina serverů je v Americe. Z tohoto důvodu se vaše data stále častěji ukládají také v USA. Zde si můžete přesně přečíst, kde jsou datová centra Google: www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Google distribuuje data na různé datové nosiče. To znamená, že k datům lze přistupovat rychleji a jsou lépe chráněny před jakýmkoli pokusem o manipulaci. Každé datové centrum má také speciální nouzové programy. Pokud například nastanou problémy s hardwarem Google nebo servery zablokuje přírodní katastrofa, data stále téměř jistě zůstanou chráněna.

Google ukládá některá data po určitou dobu. U ostatních údajů Google nabízí pouze možnost jejich ručního odstranění. Společnost také anonymizuje informace (například údaje o reklamě) ze serverových protokolů a po 9 a respektíve po 18 měsících odstraní některé informace o IP adrese a cookies.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Díky funkci automatického mazání údajů o poloze a aktivitě, která byla zavedena v roce 2019, se určování polohy a informace o aktivitě na webu/v aplikaci - v závislosti na vašem rozhodnutí - ukládají na 3 nebo 18 měsíců a poté se odstraní. Kromě toho můžete tato data historie kdykoli ručně smazat prostřednictvím svého účtu Google. Pokud chcete úplně zabránit registraci vaší polohy, musíte ve svém účtu Google deaktivovat část „Aktivita na webu a aplikace“. Klikněte na „Data a personalizace“ a poté na „Nastavení aktivity“. Zde můžete povolit nebo zakázat aktivity.

Jednotlivé soubory cookie můžete také ve svém prohlížeči deaktivovat, odstranit nebo spravovat. V závislosti na prohlížeči, který používáte, to vždy funguje trochu jinak. Následující pokyny ukazují, jak spravovat soubory cookie ve vašem prohlížeči:

 

Chrome:  Smazání, aktivace a správa souborů cookie v prohlížeči Chrome

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari

Firefox: Smazáním cookies odstraníte data uložená webovými stránkami ve vašem počítači.                                                                                                                                                          

 Internet Explorer: Mazání a správa cookies

Microsoft Edge: Mazání a správa cookies      

Pokud v zásadě soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy je třeba soubor cookie nastavit. U každého souboru cookie se můžete rozhodnout samostatně, zda ho povolíte nebo ne.

Google je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA, který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace o tomto naleznete na adrese www.privacyshield.gov/participant. Pokud se chcete dozvědět více o zpracování údajů společnosti Google, doporučujeme zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese policies.google.com/privacy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO GOOGLE ANALYTICS

Používáme nástroj pro sledování a analýzu Google Analytics (GA) od americké společnosti Google Inc. na našich webových stránkách. Za všechny služby Google v Evropě odpovídá Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Google Analytics shromažďuje údaje o vašich akcích na našem webu. Pokud například kliknete na odkaz, tato akce se uloží do souboru cookie a odešle do služby Google Analytics. Díky přehledům, které dostáváme od Google Analytics, můžeme lépe přizpůsobit naše stránky a služby vašim potřebám. V následujícím textu se podrobněji podíváme na nástroj pro sledování a především vás budeme informovat o uložených datech a jak tomu můžete zabránit.

Co je Google Analytics?

Google Analytics je sledovací nástroj, který se používá k analýze provozu na našem webu. Aby služba Google Analytics fungovala, je v kódu naší webové stránky vložen sledovací kód. Když navštívíte náš web, tento kód zaznamená různé akce, které na našem webu podniknete. Jakmile opustíte náš web, jsou tato data odeslána na servery Google Analytics a tam uložena.

Google zpracovává data a my dostáváme zprávy o vašem chování při používání. Tyto zprávy mohou zahrnovat následující:

•       Zprávy cílové skupiny: Díky zprávam cílové skupiny se lépe seznámíme s našimi uživateli a budeme vědět více o tom, kdo má o naši službu zájem.

•       Reklamní zprávy: Reklamní zprávy nám usnadňují analýzu a zlepšování online reklamy.

•       Zprávy o nákupu: Zprávy o nákupu nám poskytují užitečné informace o tom, jak můžeme přilákat více lidí, aby využili naši službu.

•       Zprávy o chování: Zde je popsáno, jak komunikujete s naším webem. Můžeme rozumět tomu, jakou cestou se na našich stránkách vydáte a na jaké odkazy kliknete.

 

 

•        Zprávy o konverzí: Konverze je proces, při kterém na základě marketingového sdělení provedete požadovanou akci. Například když přejdete z pozice jednoduchého návštěvníka webu na pozici kupujícího nebo předplatiteli informačního bulletinu. Díky těmto zprávám se můžeme dozvědět více o tom, jak přijímáte naše marketingová opatření. Tímto způsobem chceme zvýšit naši míru konverze.

•       Zprávy v reálném čase: zde vždy okamžitě zjistíme, co se děje na našem webu. Například vidíme, kolik uživatelů právě teď čte tento text.

Proč používáme Google Analytics na našem webu?

Náš cíl na tomto webu je jasný: chceme vám nabídnout nejlepší možné služby. Statistiky a data Google Analytics nám pomáhají dosáhnout tohoto cíle.

Statisticky vyhodnocená data nám dávají jasný obraz o silných a slabých bodech našeho webu. Na jedné straně můžeme optimalizovat naši stránku tak, aby ji zájemci mohli snáze najít na Googlu. Na druhou stranu nám data pomáhají lépe vás pochopit jako návštěvníka. Proto víme velmi dobře, co musíme na našich stránkách vylepšit, abychom vám poskytli co nejlepší služby. Data nám také pomáhají učinit naše reklamní a marketingová opatření individuálnější a nákladově efektivnější. Koneckonců, má smysl ukazovat naše produkty a služby pouze lidem, kteří o ně mají zájem.

Jaké údaje ukládá Google Analytics?

Google Analytics používá sledovací kód k vytvoření jedinečného náhodného ID, které je propojeno se souborem cookie vašeho prohlížeče. Takto vás Google Analytics rozpozná jako nového uživatele. Při příští návštěvě našeho webu budete rozpoznáni jako „vracející se“ uživatel. Všechna shromážděná data se ukládají s tímto ID uživatele. To je jediný způsob, jak vyhodnotit pseudonymní uživatelské profily.

Vaše interakce na našem webu se měří pomocí identifikátorů, jako jsou soubory cookie a ID instance aplikace. Interakce jsou všechny druhy akcí, které provádíte na našem webu. Pokud používáte jiné systémy Google (například účet Google), mohou být data generovaná službou Google Analytics propojena s cookies od poskytovatelů třetích stran. Google nepřenáší údaje Google Analytics, pokud to jako provozovatel webových stránek neschválíme. Pokud to vyžaduje zákon, mohou existovat výjimky.

Google Analytics používá následující soubory cookie:

Jméno: _ga

Hodnota: 2.1326744211.152311235402-5

Účel použití: Ve výchozím nastavení používá analytics.js k uložení ID uživatele soubor cookie _ga. V zásadě se používá k rozlišení návštěvníků stránek.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: _gid

 

Hodnota: 2.1687193234.152311235402-1

Účel použití: Cookie se také používá k rozlišení návštěvníků webových stránek. Datum vypršení platnosti: po 24 hodinách

Jméno: _gat_gtag_UA_<property-id>

Hodnota: 1

Účel použití: Slouží ke snížení mýri požadavků. Pokud je služba Google Analytics poskytována prostřednictvím Google Tag Manager, má tento soubor cookie název_dc_gtm_ <property-id>.

Datum vypršení platnosti: po 1 minutě

Jméno: AMP_TOKEN

Hodnota: bez indikace

Účel použití: Cookie má token, pomocí kterého lze získat přístup k ID uživatele z AMP-Client-ID (služba identifikace klienta AMP). Další možné hodnoty označují odpojení, požadavek nebo chybu.

 Datum vypršení platnosti: po 30 sekundách až do 1 roka

Jméno: __utma

Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1

Účel použití: Tento soubor cookie lze použít ke sledování vašeho chování na webu a k měření výkonu. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou informace odeslány do Google Analytics.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: __utmt

Hodnota: 1

Účel použití: Cookie se používá jako _gat_gtag_UA_ <property-id> ke snížení míry požadavků. Datum vypršení platnosti: po 10 minutách

Jméno: __utmb

Hodnota: 3.10.1564498958

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k určení nových relací. Aktualizuje se pokaždé, když jsou odesílána data, resp. nové informace pro Google Analytics.

Datum vypršení platnosti: po 30 minutách

Jméno: __utmc

Hodnota: 167421564

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k nastavení nových relací pro vracející se návštěvníky. Toto je soubor cookie relace a je uložen pouze do doby, než znovu zavřete prohlížeč.  Datum vypršení platnosti: po zavření prohlížeče.   

Jméno: __utmz

Hodnota: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Účel použití: Cookie se používá k identifikaci zdroje provozu na našem webu. To znamená, že cookie ukládá, odkud jste na naší webové stránce přišli. Může to být jiná stránka, resp. reklama. Datum vypršení platnosti: po 6 měsících

Jméno: __utmv

Hodnota: bez indikace

Účel použití: Cookie se používá k ukládání osobních údajů o použití. Aktualizuje se vždy, když jsou informace odeslány do Google Analytics.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Indikace: Tento výčet nelze prohlásit za úplný, protože Google neustále mění výběr svých cookies.

Zde je přehled nejdůležitějších údajů shromážděných pomocí Google Analytics:

Heatmaps: Google vytváří takzvané Heatmaps (horké mapy). Prostřednictvím Heatmap vidíme přesně ty oblasti, na které klikáte. Tímto způsobem získáme informace o tom, kde se na našem webu nacházíte.

Trvání relace: Google definuje délku vaší relace jako čas, který strávíte na našem webu, aniž byste jej opustili. Pokud jste neaktivní po dobu 20 minut, relace končí automaticky.

Míra okamžitého opuštění stránek (angl. Bouncerate): Míra okamžitého opuštění je situace, kdy si prohlížíte pouze jednu stránku našeho webu a poté náš web opustíte znovu.

Vytvoření účtu: Při vytváření účtu resp. zadáním objednávky na našem webu, Google Analytics shromažďuje tato data.

IP adresa: IP adresa je zobrazena pouze ve zkrácené formě, takže ji nelze jasně přiřadit.

Umístění: Vaši přibližnou zemi a polohu lze určit podle IP adresy. Tento proces se také označuje jako určování polohy IP.

Technické informace: Technické informace zahrnují mimo jiné typ prohlížeče, vašeho poskytovatele internetu nebo rozlišení obrazovky.

Zdroj původu: Google Analytics resp. my, samozřejmě nás také zajímá, z jaké webové stránky nebo reklamy jste na naší stránce přišli.

Dalšími údaji jsou kontaktní informace, jakékoli informace o prostředí, přehrávání médií (například při přehrávání videa na našem webu), sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí nebo jeho přidání do oblíbených. Seznam si nenárokuje úplnost a slouží pouze jako obecný průvodce ukládáním dat pomocí Google Analytics.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Google distribuoval vaše servery po celém světě. Většina serverů je v Americe, takže vaše data jsou většinou uložena na serverech v USA. Zde si přesně přečíst, kde přesně jsou datová centra Google: www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Vaše data jsou distribuována na různých fyzických nosičích dat. To má tu výhodu, že k datům lze přistupovat rychleji a jsou lépe chráněny proti manipulaci. V každém datovém centru Google existují vhodné nouzové programy pro vaše data. Pokud například selže hardware společnosti Google nebo servery zablokují přírodní katastrofy, riziko výpadku služby Google zůstane nízké.

Google Analytics má standardní dobu ukladání pro vaše údaje o používání 26 měsíců. Poté budou vaše údaje o používání smazány. Máme ale příležitost zvolit dobu uchovávání údajů o používání. Máme pět možností:

•       Smazání po 14 měsících

•        Smazání po 26 měsících

•        Smazání po 38 měsících

•       Smazání po 50 měsících

•       Žádné automatické mazání

Po uplynutí zadaného období se údaje jednou za měsíc vymažou. Toto období uchování se vztahuje na vaše údaje, které souvisejí s cookies, identifikací uživatelů a reklamními ID (např. Cookies z oboru DoubleClick). Výsledky zprávy jsou založeny na agregovaných datech a jsou uloženy nezávisle na uživatelských datech. Agregovaná data jsou fúzí jednotlivých dat do větší jednotky.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Podle právních předpisů Evropské unie o ochraně údajů máte právo přijímat, aktualizovat, mazat nebo omezovat informace o vašich údajích. Pomocí doplňovacího programu pro prohlížeč (Browser-Add-on) pro dezaktivaci JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) zabráníte službě Google Analytics používat vaše data. Doplnkovy Prohlížeč můžete stáhnout a nainstalovat z tools.google.com/dlpage/gaoptout odkazu. Mějte na paměti, že tento Add-on deaktivuje pouze shromažďování údajů službou Google Analytics.

 

 

Pokud v zásadě chcete deaktivovat, odstranit nebo spravovat soubory cookie (nezávisle na Google Analytics), existují samostatné pokyny pro každý prohlížeč:

Chrome: Smazání, aktivovace a správa cookies z Chrome  

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox:   Smazáním cookies odstraníte data uložená webovými stránkami ve vašem počítači

Internet Explorer: Mazání a správa cookies

Microsoft Edge: Mazání a správa cookies   

Google Analytics je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace naleznete na adrese www.privacyshield.gov/participant. Doufáme, že jsme vám mohli poskytnout nejdůležitější informace o zpracování údajů pomocí Google Analytics. Pokud se chcete o sledování dozvědět více, doporučujeme vám tyto dva odkazy: www.google.com/analytics/terms/de.html a support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl = de.

Anonymizace IP Google Analytics

Na tomto webu jsme implementovali anonymizaci IP adres pomocí Google Analytics. Tato funkce byla vyvinuta společností Google, aby tento web mohl vyhovovat příslušným předpisům o ochraně údajů a místním doporučením o ochraně údajů, pokud zakazují ukládání celé IP adresy. Anonymizace nebo maskování IP adres nastává, jakmile se IP adresy dostanou do sítě pro sběr dat Google Analytics a před uložením nebo zpracováním údajů.

Další informace o anonymizaci IP naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Zprávy Google Analytics o demografických charakteristikách a zájmech

V Google Analytics jsme aktivovali funkce pro reklamní zprávy. Zprávy o demografických charakteristikách a zájmech zahrnují věk, pohlaví a zájmy. To nám umožňuje - aniž bychom mohli tyto údaje přiřadit jednotlivcům - mít lepší obráz o našich uživatelích. Další informace o reklamních zprávach naleznete na     https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Využívání aktivit a informací vašeho účtu Google můžete zastavit v části „Nastavení reklamy“ na adrese adssettings.google.com/authenticated prostřednictvím checkbox.

 

 

 

Deaktivační odkaz Google Analytics

Pokud kliknete na nasledujíci odkaz pro deaktivaci, můžete Googlu zabránit v zaznamenávání dalších návštěv tohoto webu. Varování: Odstranění cookies, použití anonymního/soukromého režimu vašeho prohlížeče nebo použití jiného prohlížeče povede k opětovnému sběru dat.

Deaktivace Google Analytics                                                                                                   

Dodatek ke zpracování dat Google Analytics

Se společností Google jsme uzavřeli přímou smlovou o používání služby Google Analytics přijetím „Dodatku ke zpracování dat“ v Google Analytics.

Další informace o dodatku ke zpracování dat Google Analytics naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad 

 

Zásady ochrany osobních údajů pro Signál Google a Google Analytics

Aktivovali jsme signály Google v Google Analytics. Stávající funkce Google Analytics (reklamní zprávy, remarketing, zprávy cross-device a zprávy zájmů a demografické charakteristiky) se aktualizují, aby od vás dostaly souhrnné a anonymizované údaje, pokud jste ve svém účtu Google povolili personalizované reklamy.

Zvláštností je, že se jedná o sledování na několika zařízeních. To znamená, že vaše data mohou být analyzována na všech zařízeních. Aktivací signálů Google se data zaznamenají a připojí k účtu Google. To umožňuje Googlu rozpoznat například to, když si na našem webu prohlížíte produkt pomocí chytrého telefonu a až později si produkt zakoupíte pomocí notebooku. Díky aktivaci signálů Google můžeme zahájit remarketingové kampaně na několika zařízeních, která by jinak v této podobě nebyla možná. Remarketing znamená, že vám můžeme ukázat naši nabídku na jiných webových stránkách.

V Google Analytics jsou další údaje o návštěvnících zaznamenávány signály Google, jako je vaše poloha, historie vyhledávání, historie YouTube a údaje o vašich akcích na našem webu. To nám poskytuje lepší reklamní zprávy a užitečnější informace od Googlu o vašich zájmech a demografických údajích.

Patří mezi ně váš věk, jazyk, kterým mluvíte, kde žijete, nebo pohlaví. Existují také sociální kritéria, jako je zaměstnání, rodinný stav nebo příjem. Všechny tyto funkce pomáhají Google Analytics definovat skupiny lidí, resp. cílové skupiny.

Zprávy nám také pomáhají lépe posoudit vaše chování, touhy a zájmy. To nám umožňuje optimalizovat a přizpůsobit vám naše služby a produkty. Tato data ve výchozím nastavení vyprší po 26 měsících. Upozorňujeme, že k tomuto shromažďování údajů dochází, pouze pokud jste ve svém účtu Google povolili personalizovanou reklamu. Vždy jde o souhrnná a anonymní data, nikdy ne o jednotlivá data. Můžete spravovat resp. smazat tato data ve svém účtu Google.

 

Zásady ochrany osobních údajů automatické srovnávací ekvalizace Facebook

V rámci funkce Pixel Facebook jsme také aktivovali automatické pokročilé párování (angl. Automatic Advanced Matching). Tato funkce Pixel nám umožňuje posílat hash e-maily, čísla, pohlaví, město, kraj, PSČ a datum narození nebo telefonní číslo jako další informace na Facebook, pokud nám tyto informace poskytnete. Tato aktivace nám umožňuje přizpůsobit reklamní kampaně na Facebooku a konkrétněji lidem, kteří mají zájem o naše služby nebo produkty.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Google Tag Manager

Pro naši webovou stránku používáme Google Tag Manager spolčnosti Google Inc. Za evropskou oblast odpovídá za všechny služby Google společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Tento Tag Manager je jedním z mnoha užitečných marketingových produktů Google.

Pomocí Google Tag Manager můžeme centrálně integrovat a spravovat sekce kódu z různých sledovacích nástrojů, které používáme na našem webu.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů chceme podrobněji vysvětlit, co Google Tag Manager dělá, proč jej používáme a jak jsou údaje zpracovávány.

Co je to Google Tag Manager?

Google Tag Manager je organizační nástroj, pomocí kterého můžeme integrovat a spravovat tag - y(označení) webových stránek centrálně a prostřednictvím uživatelského rozhraní. Tag-y jsou malé části kódu, které například zaznamenávají (sledují) vaše aktivity na našem webu. Za tímto účelem se ve zdrojovém textu našeho webu používají části kódu JavaScript. Značky často pocházejí z interních služeb Google, jako jsou Google Ads nebo Google Analytics, ale lze je prostřednictvím správce integrovat a spravovat také od jiných společností. Takové značky přebírají různé úkoly. Mohou shromažďovat data z prohlížeče, napájet marketingové nástroje daty, integrovat tlačítka, nastavovat soubory cookie a také sledovat uživatele na více webech.

Proč používáme Google Tag Manager pro náš web site?

Jak se říká, organizace je poloviční nájemné! A samozřejmě to platí i pro správu našeho webu. Aby byl náš web pro vás a všechny, kteří se zajímají o naše produkty a služby, co nejlepší, potřebujeme řadu sledovacích nástrojů, jako je Google Analytics. Data shromážděná těmito nástroji nám ukazují, co vás nejvíce zajímá, kde můžeme zlepšit naše služby a komu bychom měli ukázat naše nabídky. A aby toto sledování fungovalo, musíme na naše stránky integrovat příslušné kódy JavaScript. V zásadě bychom mohli do našeho zdrojového textu začlenit každou část kódu jednotlivých sledovacích nástrojů samostatně. Ale to trvá relativně dlouho a je těžké udržet si přehled. Proto používáme Google Tag Manager. Můžeme snadno integrovat potřebné skripty a spravovat je z jednoho místa. Google Tag Manager navíc poskytuje snadno použitelné uživatelské rozhraní a nejsou vyžadovány žádné znalosti programování. Tak se nám daří udržovat pořádek v naší každodenní džungli.

 

Jaká data jsou uložena Google Tag Manager-em?

Samotný Tag Manager je doména, která nenastavuje soubory cookie a neukládá data. Funguje jako jednoduchý „správce“ implementovaných tag-ů. Data zachycují jednotlivé značky různých nástrojů pro webovou analýzu. Data se přenášejí do jednotlivých sledovacích nástrojů ve Google Tag Manager a neukládají se.

Situace je úplně jiná, pokud jde o tag-y zabudované do různých nástrojů pro webovou analýzu, jako je Google Analytics. V závislosti na analytickém nástroji se různá data o vašem chování na webu obvykle shromažďují, ukládají a zpracovávají pomocí souborů cookie. V tomto ohledu si přečtěte naše texty o ochraně údajů týkající se jednotlivých analytických a sledovacích nástrojů, které používáme na našich webových stránkách.

V nastavení účtu Tag Manager jsme společnosti Google povolili přijímat od nas anonymní data. Odkazují však pouze na použití našeho Tag Manager, nikoli na vaše data, která jsou uložena prostřednictvím sekcí kódu. Google a dalším osobám umožňujeme přijímat vybraná data v anonymní podobě. Proto souhlasíme s anonymním přenosem údajů na našem webu. Navzdory zdlouhavému výzkumu se nám nepodařilo přesně zjistit, jaké syntetizované a anonymní údaje se přenášejí. V každém případě Google smaže všechny informace, které by mohly identifikovat náš web. Google kombinuje data se stovkami dalších anonymních údajů o webových stránkách a vytváří uživatelské trendy v Benchmarkingu. Benchmarking porovnává své vlastní výsledky s výsledky konkurence. Na základě shromážděných informací lze procesy optimalizovat.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Když Google ukládá data, ukládají se na vlastní servery Google. Servery jsou distribuovány po celém světě. Většina z nich je v Americe. Na adrese www.google.com/about/datacenters/inside/locations/ můžete přesně zjistit, kde jsou servery Google umístěny.

Informace o tom, jak dlouho vaše jednotlivé sledovací nástroje ukládají vaše data, najdete v našich jednotlivých textech ochrany údajů týkajících se jednotlivých nástrojů.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Google Tag Manager nenastavuje soubory cookie sám, ale spravuje tag-y různých sledovaných stránek. V našich textech o ochraně údajů pro jednotlivé sledovací nástroje najdete podrobné informace o tom, jak odstranit resp. jak spravovat vaše data.

Google je aktivním účastníkem rámce Privacy Shield Framework UE-SUA, který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace naleznete na

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235402. Pokud se chcete dozvědět více o Google Tag Manager, doporučujeme  FAQs na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro Google Site Kit

Na naši webovou stránku jsme integrovali WordPress-Plugin Google Site Kit americké společnosti Google Inc. Za všechny služby Google pro evropský region odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Pomocí Google Site Kit můžeme rychle a snadno prohlížet statistiky z různých produktů Google, jako je Google Analytics, přímo v našem ovládacím panelu WordPress (WordPress-Dashboard). Nástroj resp. nástroje zabudované do Google Site Kit od vás také shromažďují osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlíme, proč používáme sadu Google Site Kit, jak dlouho ji používáme a kde jsou naše údaje uloženy a jaké další postupy ochrany osobních údajů používáme údaje jsou pro vás v této souvislosti relevantní.

Co je Google Site Kit?

Google Site Kit je plug-in pro systém pro správu obsahu WordPress. S tímto plugin-em můžeme zobrazit důležité statistiky pro analýzu webu přímo na našem dashboardu. Toto jsou statistiky shromažďované jinými službami Google. Nejprve pomocí Google Analytics. Kromě Google Analytics lze k sadě Google Site Kit připojit také služby Google Search Console Services, Page Speed ​​Insight, Google AdSense, Google Optimize a Google Tag Manager.

Proč na našich stránkách používáme Google Site Kit?

Jako poskytovatel služeb je naší prací poskytnout vám na našem webu co nejlepší zážitek. Měli byste se na našem webu cítit pohodlně a rychle a snadno najít přesně to, co hledáte. Statistické vyhodnocení nám pomáhá lépe vás poznat a přizpůsobit naši nabídku vašim přáním a zájmům. Pro tato hodnocení používáme různé nástroje Google. Site Kit nám v tomto ohledu mnohem usnadňuje práci, protože můžeme okamžitě prohlížet a analyzovat statistiky produktů Google na dashboard. Už se pro tento nástroj nemusíme registrovat samostatně. Site Kit proto vždy poskytuje dobrý přehled nejdůležitějších analytických dat.

Jaká data ukládá Google Site Kit?

Pokud aktivně souhlasíte s používáním nástrojů pro sledování upozornění na soubory cookie (nazývané také skript nebo banner), budou produkty Google, jako je Google Analytics, nastavovat soubory cookie a odesílat vám údaje z Googlu, například týkající se chování při používání, které tam budou ukládány a zpracovány. Zahrnují také osobní údaje, jako je vaše IP adresa.

Podrobnější informace o jednotlivých službách najdete v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v samostatných částech. Například si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů Google Analytics. Zde podrobně shromažďujeme velmi přesně shromážděná data. Zjistíte, jak dlouho jsou údaje Google Analytics uchovávány, spravovány a zpracovávány, jaké soubory cookie lze používat a jak můžete zabránit ukládání dat. Máme také vlastní úplné zásady ochrany osobních údajů pro další služby Google, jako je Google Tag Manager nebo Google AdSense.

 

V následujícím textu uvádíme příklady souborů cookie Google Analytics, které lze nastavit ve vašem prohlížeči za předpokladu, že jste souhlasili se zpracováním údajů společností Google. Upozorňujeme, že tyto soubory cookie jsou jen výběr:

Jméno: _ga

Hodnota:2.1326744211.152311235402-2

Účel použití: Ve výchozím nastavení používá analytics.js k ukládání ID uživatele soubor _ga cookie. Slouží v zásadě k odlišení návštěvníků webových stránek.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: _gid

Hodnota:2.1687193234.152311235402-7

Účel použití: I tento soubor cookie slouží k odlišení návštěvníků webových stránek.

Datum vypršení platnosti: po 24 hodinách

Jméno: _gat_gtag_UA_<property-id>

Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie se používá ke snížení míry požadavků.

Datum vypršení platnosti: po 1 minutě

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Google ukládá data, která shromažďuje, na své vlastní servery Google po celém světě. Většina serverů je ve Spojených státech, takže je velmi možné, že tam budou uložena i vaše data. Na adrese www.google.com/about/datacenters/inside/locations/ můžete přesně vidět, kde má společnost servery.

Údaje shromážděné službou Google Analytics se standardně ukládají po dobu 26 měsíců. Poté budou vaše údaje o používání smazány. Doba uchovávání se vztahuje na všechna data související s cookies, identifikací uživatelů a reklamními ID.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Vždy máte právo dostávat informace o vašich údajích, mazat, opravovat nebo omezovat vaše údaje. Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči také kdykoli deaktivovat, odstranit nebo spravovat. Zde uvádíme příslušné pokyny pro nejběžnější prohlížeče:                                                                  

Chrome:  Smazání, aktivace a správa soubory cookie v prohlížeči Chrome

Safari: Správa cookie a dat prohlížeča pomocí Safari 

Firefox:   Smazáním cookies odstraníte data uložená webovými stránkami ve vašem počítači.

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies.   

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies.                                                  

Google je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA, který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace naleznete na

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235402.

Chcete-li se dozvědět více o zpracování údajů společnosti Google, doporučujeme komplexní předpisy společnosti Google o ochraně údajů na adrese policies.google.com/privacy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ pRO Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletter, poskytujete výše uvedené osobní údaje a dáváte nám právo kontaktovat vás e-mailem. Údaje uložené v newsletter používáme pouze pro účely newsletter a nepředáváme je dále.

Pokud se z odběru newsletter odhlásíte - odkaz na něj najdete ve spodní části každého newsletter - pak odstraníme všechna data, která byla uložena při registraci k newsletter.                                                                             

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Google AdSense

Na tomto webu používáme Google AdSense. Toto je reklamní program od společnosti Google Inc. V Evropě je za všechny služby Google odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Díky Google AdSense můžeme na tomto webu zobrazovat reklamy, které odpovídají našemu tématu. Tímto způsobem vám poskytujeme reklamy, které jsou pro vás v ideálním případě skutečnou přidanou hodnotou. V těchto zásadách ochrany osobních údajů Google AdSense vysvětlujeme, proč používáme na našich stránkách Google AdSense, které vaše údaje jsou zpracovávány a ukládány a jak můžete zabránit tomuto ukládání dat.

Co je Google AdSense?

Reklamní program Google AdSense existuje od roku 2003. Na rozdíl od Google Ads (dříve Google AdWords) jej nelze inzerovat. Reklamy se zobrazují na webových stránkách, jako je náš web, prostřednictvím Google AdSense. Největší výhodou této reklamní služby oproti jiným inzertním službám je, že Google AdSense vám zobrazuje pouze reklamy, které odpovídají našemu obsahu. Google má svůj vlastní algoritmus, který vypočítává, které reklamy se vám zobrazí. Samozřejmě vám chceme nabídnout pouze reklamy, které vás zajímají a přinášejí vám přidanou hodnotu. Na základě vašich zájmů resp. vašeho chování při používání a na základě naší nabídky Google ověří, které reklamy jsou vhodné pro náš web a naše uživatele. Zde bychom chtěli zmínit, že nejsme zodpovědní za výběr reklam. Na našem webu nabízíme pouze reklamní prostor. Výběr zobrazené reklamy provádí Google. Od srpna 2013 jsou reklamy přizpůsobeny také příslušnému uživatelskému rozhraní. To znamená, že ať už navštěvujete naše webové stránky na svém smartphonu, počítači nebo notebooku, vaše reklamy jsou přizpůsobeny vašemu zařízení.

Proč používáme Google AdSense na našem webu?

Provozování vysoce hodnotného webu vyžaduje hodně odhodlání a obětavosti. V zásadě nikdy nedokončíme práci na našem webu. Vždy se snažíme spravovat naše stránky a udržovat je co nejaktuálnější. Samozřejmě chceme touto prací dosáhnout ekonomického úspěchu. Proto jsme se rozhodli použít reklamy jako zdroj příjmů. Nejdůležitější pro nás však je neobtěžovat vás, když navštívíte naše webové stránky s těmito reklamami. Se službou Google AdSense vám bude nabídnuta pouze reklama, která odpovídá našim tématům a zájmům.

Podobně jako indexování Google pro web site, vhodný obsah a nabídky na našem webu zkoumá robot. Poté se upraví obsah reklam a zobrazí se na webu. Kromě překryvů reklam mezi reklamou a webem podporuje AdSense také zájmové cílení. To znamená, že Google také používá vaše údaje k tomu, aby vám poskytoval reklamy na míru. Tímto způsobem vám bude nabídnuta reklama, která vám v ideálním případě poskytne skutečnou přidanou hodnotu a je pravděpodobnější, že vyděláte nějaké peníze.

Jaká data ukládá Google AdSense?

Aby Google AdSense mohl zobrazovat přizpůsobené a přizpůsobené reklamy, používají se mimo jiné soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají určité informace do vašeho počítače.

V AdSense jsou cookies určeny k tomu, aby umožňovaly lepší reklamu. Soubory cookie neobsahují osobně identifikovatelné informace. Je však třeba poznamenat, že Google považuje údaje jako „pseudonymní ID souborů cookie“ (jméno nebo jiný identifikační prvek je nahrazen pseudonymem) nebo IP adresy za informace, které jednotlivci nemohou identifikovat. V rámci GDPR však lze tyto údaje považovat za osobní údaje. Google AdSense odešle do vašeho prohlížeče soubor cookie pro každé zobrazení (k tomu vždy dojde, když se zobrazí reklama), každé kliknutí a jakékoli další aktivity, které vedou k přístupu na server Google AdSense. Pokud prohlížeč cookie přijme, bude tam uložen.

V rámci AdSense mohou za určitých podmínek poskytovatelé třetích stran umisťovat a číst soubory cookie do vašeho prohlížeče resp. může používat webové signalizátory (Web-Beacons) k ukládání dat, která dostávají, poskytováním reklam na webových stránkách. Webové signalizátory jsou malá grafika, která analyzuje soubor protokolu a zaznamenává soubor protokolu. Tato analýza umožňuje statistické vyhodnocení pro online marketing.

Google může tyto cookies použít ke shromažďování určitých informací o vašem chování při používání našich webových stránkách. Tyto zahrnují:

•       Informace o tom, jak reagujete na reklamu (kliknutí, zobrazení, pohyby myši)

•       Informace o tom, zda se reklama ve vašem prohlížeči již někdy dříve objevila. Tato data vám zabrání vidět reklamu vícekrát.

Učiněním tohoto, Google analyzuje a vyhodnocuje údaje o obsahu reklamy a IP adresu. Google používá údaje primárně k měření účinnosti reklamy a ke zlepšování

 

reklamní nabídky. Tyto údaje nejsou spojeny s žádnými osobními údaji, které o vás Google může mít prostřednictvím jiných služeb Google.

V následujícím textu uvádíme soubory cookie, které Google AdSense používá pro účely sledování. Zde odkazujeme na testovací web, na kterém je nainstalován pouze Google AdSense:

Jméno: uid

Hodnota: 891269189311235402-8

Účel použití: Cookie je uložen v doméně adform.net. Poskytuje jasně přiřazené, počítačem generované ID uživatele a shromažďuje údaje o aktivitě na našem webu.

Datum vypršení platnosti: po 2 měsících

Jméno: C

Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie identifikuje, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Cookie je uložen v doméně track.adform.net.

Datum vypršení platnosti: po 1 měsíci

Jméno: cid

Hodnota: 8912691894970695056,0,0,0,0

Účel použití: Tento soubor cookie je uložen v doméně track.adform.net a představuje ID zákazníka a slouží k vylepšení vaší reklamy. Může poskytovat návštěvníkovi relevantnější reklamy a zlepšovat přehledy výkonu vaší kampaně. Datum vypršení platnosti: po 2 měsících

Jméno: IDE

Hodnota: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU311235402-1

Účel použití: Cookie je uložen v doméně doubleclick.net. Slouží k záznamu vašich akcí po reklamě resp. po kliknutí na reklamu. To nám umožňuje měřit, jak dobře je reklama přijímána našimi návštěvníky. Datum vypršení platnosti: po 1 měsíci

Jméno: test_cookie

Hodnota: bez indikace

Účel použití: „Test_cookies ”lze použít k ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookie. Cookie je uložen v doméně doubleclick.net. Datum vypršení platnosti: po 1 měsíci     

Jméno: CT592996 Hodnota:733366

Účel použití: Je uložen v doméně adform.net. Cookie se nastaví, jakmile kliknete na reklamu. Nemohli jsme zjistit podrobnější informace o používání tohoto souboru cookie. Datum vypršení platnosti: po hodině  

Indikace: Tento seznam není kompletní, protože zkušenosti ukázaly, že Google výběr souborů cookie neustále mění.

Ako dlho a kde sú uložené údaje?

Google zaznamenává vaši IP adresu a různé aktivity, které na webu provádíte. Soubory cookie ukládají tyto informace o interakcích na našem webu. Podle Google společnost bezpečně shromažďuje a ukládá informace poskytované na svých vlastních serverech Google v USA.

Pokud nemáte účet Google, resp. nejste přihlášeni, Google obvykle ukládá data shromážděná s jedinečným identifikátorem (ID) ve vašem prohlížeči. Jedinečná ID uložená v cookies se používají například k poskytování personalizované reklamy. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, může Google také shromažďovat osobní údaje.

Některá data, která Google ukládá, můžete kdykoli smazat (viz další část). Velká část informací uložených v souborech cookie se po určité době automaticky smaže. Existují však také data, která Google ukládá po delší dobu. To je případ, kdy Google musí ukládat určitá data na dobu neurčitou, delší z ekonomických nebo právních důvodů.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Vždy máte možnost smazat nebo deaktivovat cookies, které jsou ve vašem počítači. Jak to provedete, záleží na vašem prohlížeči.

Zde je návod, jak spravovat cookies ve vašem prohlížeči:

Chrome: Smazání, aktivace a správa cookies s Chrome  

Safari: Správa cookies a dat webových stránek pomocí Safari 

Firefox: Smazání cookies k odstranění dat uložených webovými stránkami na vašem počítači.

Internet Explorer: Mazáni a správa cookies                                                        

Microsoft Edge: Mazáni a správa cookies   

Pokud v zásadě soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy je třeba soubor cookie nastavit. Tímto způsobem se můžete rozhodnout pro každý jednotlivý soubor cookie, zda soubor cookie povolíte. Stažením a instalací tohoto plug in-u prohlížeče na adrese support.google.com/ads/answer/7395996 budou deaktivovány také všechny „reklamní soubory cookie“. Mějte však na paměti, že deaktivace těchto souborů cookie nezabrání reklamám, ale pouze personalizovaným reklamám.

Pokud máte na web site účet Google

adssettings.google.com/authenticated můžete deaktivovat personalizovanou reklamu. Zde se budou i nadále zobrazovat reklamy, které však již nejsou přizpůsobeny vašim zájmům. Vaše reklamy se však budou zobrazovat na základě řady faktorů, jako je vaše poloha, typ prohlížeče a hledané výrazy.

Můžete si přečíst, jaká data Google v zásadě shromažďuje a k čemu se tato data používají https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Google Ads (Google AdWords) Conversion-Tracking

Google Ads (dříve Google AdWords) používáme jako opatření online marketingu k inzerci našich produktů a služeb. Tímto způsobem chceme upozornit několik lidí na internetu na vysokou kvalitu našich nabídek. V rámci našich reklamních opatření Google Ads používáme sledování konverzí od společnosti Google Inc. na našich webových stránkách. V Evropě je za všechny služby Google odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Pomocí tohoto bezplatného nástroje pro sledování můžeme lépe přizpůsobit naši reklamní nabídku vašim zájmům a potřebám. V dalším článku se chceme podrobněji zabývat tím, proč používáme sledování Conversion-Tracking, jaká data jsou uložena a jak tomu můžete zabránit ukladáni dat.

Co je Google Ads Conversion-Tracking?

Google Ads (bývalý Google AdWords) je interní online reklamní systém společnosti Google Inc. Jsme přesvědčeni o kvalitě naší nabídky a chceme, aby náš web znal co nejvíce lidí. V online oblasti nabízí Google Ads v tomto ohledu nejlepší platformu. Samozřejmě také chceme získat přesný přehled nákladů a přínosů našich reklamních akcí. Proto používáme nástroj Conversion-Tracking od Google Ads.

Ale co přesně je konverze? Ke konverzi dojde, když se změníte z čistě zaujatého návštěvníka webu na aktivního návštěvníka. K tomu vždy dojde, když kliknete na naši reklamu a poté provedete další akci, například návštěvu našeho webu. Pomocí nástroje Google pro sledování konverzí zaznamenáváme, co se stane, když uživatel klikne na náš Google Ads. Můžeme například zjistit, zda jsou zakoupeny produkty, využívány služby nebo zda se uživatelé přihlásili k odběru našeho newsletter.

Proč používáme Google Ads Conversion-Tracking na našich webových stránkách?

Pomocí Google Ads upozorňujeme na naši nabídku i na jiných webech. Cílem je, aby naše reklamní kampaně oslovily pouze ty lidi, kteří mají zájem o naši nabídku. Pomocí nástroje Conversion- Trucking můžeme zjistit, která klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně vedou k požadovaným akcím zákazníků. Vidíme, kolik zákazníků interaguje s našimi reklamami na zařízení a poté provede konverzi. Tyto údaje nám umožňují vypočítat náš faktor nákladů a přínosů, měřit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření a následně optimalizovat naše online marketingová opatření. Navíc díky získaným údajům můžeme pro vás udělat náš web zajímavějším a přizpůsobit naši reklamní nabídku ještě individuálně vašim potřebám.

 

 

Jaká data jsou uložena v Google Ads Conversion-Tracking?

Na náš web jsme integrovali Conversion-Tracking-Tag nebo Code-Snippet (fragment kódu), abychom mohli lépe analyzovat určité akce uživatelů. Pokud nyní kliknete na jednu z našich reklam Google Ads, uloží se cookie „Konverze“ v doméně Google do vašeho počítače (obvykle vašeho prohlížeče) nebo mobilního zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace do vašeho počítače.

Níže jsou uvedena data nejdůležitějších cookies pro Conversion-Tracking od Google:

Jméno: Conversion

Hodnota: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311235402-3

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá každou konverzi provedenou na našich stránkách poté, co k nám přijdete prostřednictvím reklamy Google.

Datum vypršení platnosti: po 3 měsících

Jméno: _gac

Hodnota: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE

Účel použití: Jedná se o klasický soubor cookie Google Analytics a používá se k zaznamenávání různých akcí na našem webu.

Datum vypršení platnosti: po 3 měsících

Indikace: Soubor cookie _gac se zobrazí pouze ve spojení s Google Analytics. Výše uvedený seznam není zamýšlen jako vyčerpávající, protože Google pro analytické hodnocení neustále používá další soubory cookie.

Jakmile dokončíte akci na našem webu, Google rozpozná cookie a uloží vaši akci jako takzvanou konverzi. Dokud procházíte naše webové stránky a platnost souboru cookie ještě nevypršela, my a Google potvrdíme, že jste nás našli prostřednictvím našich Google Ads. Soubor cookie se načte a odešle zpět do Google Ads s údaji o převodu. K měření konverzí lze také použít jiné soubory cookie. Sledování konverzí z Google Ads lze vylepšit a vylepšit pomocí Google Analytics. V případě reklam, které Google zobrazuje na různých místech webu, se soubory cookie nastavují s názvem „__gads“ nebo „_gac“. Od září 2017 se ukládají různé informace o kampani analytics.js s cookie _gac. Cookie ukládá tato data, jakmile navštívíte některou z našich stránek, pro které je značka Google Tag nastavena automaticky. Na rozdíl od souborů cookie nastavených pro domény Google může Google tyto soubory cookie pro čtení číst pouze tehdy, když jste na našem webu. Neshromažďujeme ani nepřijímáme osobní údaje. Dostáváme zprávu od Google se statistickými vyhodnoceními. Zjistíme například celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a můžeme zjistit, která reklamní opatření byla dobře přijata.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

V tuto chvíli bychom chtěli zdůraznit, že nemáme žádný vliv na to, jak Google shromážděné údaje používá. Podle Google jsou data šifrována a ukládána na zabezpečených serverech. Ve většině případů platnost souborů cookie pro konverzi vyprší po 30 dnech a nepřenáší osobní údaje. Soubory cookie „Konverze“ a „_gac“ (používané v souvislosti s Google Analytics) mají datum vypršení platnosti 3 měsíce.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Máte možnost neúčastnit se Conversion-Tracking ze Google Ads. Pokud ve svém prohlížeči deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google, zablokujte Conversion- Tracking. V takovém případě nebudete zahrnuti do statistik sledovacího nástroje. Nastavení souborů cookie ve svém prohlížeči můžete kdykoli změnit. U každého prohlížeče to funguje trochu jinak. Zde je návod, jak spravovat cookies ve vašem prohlížeči:

Chrome: Smazání, aktivace a správa cookies z Chrome  

Safari: Správa cookies a dat webových stránek pomocí Safari 

Firefox: Smazáním cookies odstraníte data uložená webovými stránkami ve vašem počítači.   

Internet Explorer: Mazání a správa cookies  

Microsoft Edge: Mazání a správa cookies  

Pokud v zásadě soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy je třeba soubor cookie nastavit. U každého jednotlivého souboru cookie se můžete rozhodnout, zda soubor cookie povolíte. Stažením a instalací tohoto plugin-u prohlížeče z support.google.com/ads/answer/7395996 deaktivujete také „reklamní cookies“. Mějte však na paměti, že deaktivace těchto souborů cookie nezabrání reklamám, ale pouze personalizovaným reklamám.

Certifikováním americko-evropské dohody o ochraně soukromí „Privacy Shield”, musí americká skupina Google LLC dodržovat zákony EU na ochranu údajů. Pokud se chcete dozvědět více o ochraně údajů společnosti Google, doporučujeme zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE INTEGROVANÝCH PRVKŮ SOCIÁLNÍHO MÉDIA

 

Na naše webové stránky integrujeme prvky sociálních služeb pro zobrazování obrázků, videí a textů.

Při návštěvě stránek, které zobrazují tyto položky, se data přenesou z vašeho prohlížeče do dané sociální služby a tam se uloží. K těmto údajům nemáme přístup.

Následující odkazy vás přenesou na stránky příslušných sociálních služeb, kde vysvětlují, jak spravují vaše data:

•       Zásady ochrany osobních údajů Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

•       Na YouTube se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

•       Zásady ochrany osobních údajů Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

•       Zásady ochrany osobních údajů Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Facebook

Na našich stránkách používáme vybrané nástroje z Facebooku. Facebook je sociální síť provozovaná společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. S pomocí těchto nástrojů vám můžeme nabídnout nejlepší možnou nabídku pro vás a pro zájemce o naše produkty a služby. V následujícím textu uvádíme přehled různých nástrojů Facebooku, vysvětlíme, jaké údaje se na Facebook odesílají a jak je můžete odstranit.

Co jsou nástroje Facebook?

Kromě mnoha dalších produktů nabízí Facebook také takzvané „Facebook Business Tools“. Toto je oficiální název Facebooku. Ale protože je těžké tento pojem znát, rozhodli jsme se jim říkat jen Facebook nástroje. Patří mezi ně mimo jiné:                   

•       Facebook-Pixel

•       Sociální plug -in (například tlačítko „Líbí se mi“ nebo „Sdílet“)

•       Facebook Login

•       Account Kit

•       API (programovací rozhraní)                                                                           

•       SDK (sbírka programovacích nástrojů)

•       Integrace platforem

•       Plug-iny

•       Kódy

•       Specifikace

•       Dokumentace

•       Technologie a služby  

Tyto nástroje umožňují Facebooku rozšiřovat své služby a přijímat informace o aktivitách uživatelů mimo Facebook.

Proč používáme nástroje Facebooku na našem webu?

Chceme ukázat naše služby a produkty pouze lidem, kteří o ně mají skutečný zájem. Pomocí reklam (reklamy na Facebooku) můžeme oslovit přesně tyto lidi. Abychom však mohli uživatelům poskytnout adekvátní reklamu, potřebuje Facebook informace o přáních a potřebách lidí. Informace o chování uživatelů (a kontaktní údaje) jsou společnosti poskytovány na našem webu. Výsledkem je, že Facebook shromažďuje lepší údaje o uživatelích a může lidem se zájmem ukázat správnou reklamu o našich produktech nebo službách. Nástroje tak umožňují personalizované reklamní kampaně na Facebooku.

Facebook nazývá vaše údaje o chování na našem webu „data o událostech“. Používají se také pro služby měření a analýzy. Tímto způsobem může Facebook za nás vytvářet „zprávy o kampaních“ o dopadu našich reklamních kampaní. Kromě toho nám analýza poskytuje lepší pohled na to, jak používáte naše služby, stránky nebo produkty. To nám umožňuje optimalizovat vaše uživatelské prostředí na našem webu pomocí některých z těchto nástrojů. Například můžete použít sociální plug-iny ke sdílení obsahu z našeho webu přímo na Facebooku.

Jaká data ukládají nástroje Facebooku?

Pomocí jednotlivých nástrojů Facebooku lze na Facebook odesílat osobní údaje (údaje o zákaznících). V závislosti na použitých nástrojích mohou být zasílána zákaznická data, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a IP adresa.

Facebook používá tyto informace k porovnání údajů s údaji, které o vás má (pokud jste členem Facebooku). Před odesláním údajů o zákaznících na Facebook probíhá takzvaný „hashing“. To znamená, že jakákoli velká datová sada je transformována do řetězce znaků. Používá se také k šifrování dat.

Kromě kontaktních údajů se přenášejí také „data o události“. „Údaje o události“ znamenají informace, které o vás dostáváme na našich webových stránkách. Například jaké podstránky navštěvujete nebo jaké produkty od nás nakupujete. Facebook nesdílí informace, které přijímá, s třetími stranami (například s inzerenty), pokud společnost nemá výslovné povolení nebo není k tomu ze zákona povinna. „Data o události“ lze také propojit s kontaktními údaji. Facebook tak může poskytovat lépe přizpůsobenou reklamu. Po již zmíněném procesu párování Facebook kontaktní údaje znovu smaže.

Za účelem poskytování reklam optimalizovaným způsobem používá Facebook údaje o událostech, pouze pokud byly zkombinovány s jinými údaji (které byly Facebookem zaznamenány jiným způsobem). Facebook také používá tato data o událostech pro účely zabezpečení, ochrany, vývoje a výzkumu. Velká část těchto údajů se přenáší na Facebook prostřednictvím souborů cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání dat nebo informací v prohlížečích. V závislosti na použitých nástrojích a jste-li členem Facebooku, je ve vašem prohlížeči uložen jiný počet souborů cookie. V popisech jednotlivých nástrojů Facebooku se podrobněji zabýváme jednotlivými cookies Facebooku. Obecné informace o používání souborů cookie na Facebooku najdete také na www.facebook.com/policies/cookies.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Facebook v zásadě ukládá data, dokud již nejsou potřebná pro vlastní služby a produkty Facebooku. Facebook má servery po celém světě, kde jsou vaše data uložena. Ale ve srovnání s vašimi uživatelskými daty jsou údaje o zákaznících smazány za 48 hodin.                                                            

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na informace, opravu, přenos a vymazání svých údajů.

Data budou zcela smazána, pouze pokud zcela smažete svůj účet na Facebooku. Takto smažete svůj účet na Facebooku:

1)  Stlačte pravé tlačítko v Nastavení Facebooku.

2) Poté klikněte na „Moje informace naFacebooku“ v levém sloupci.

3) Poté klikněte na „Deaktivovat a smazat“.

4) Poté vyberte „Smazat účet“ a poté klikněte na „Pokračovat a smazat účet“

5) Poté zadejte své heslo, klikněte na „Pokračovat“ a poté na „Smazat účet“

Ukládání údajů, které Facebook přijímá prostřednictvím našich stránek, probíhá mimo jiné prostřednictvím cookies (například na sociálních plug-inech). Můžete deaktivovat, odstranit nebo spravovat jednotlivé soubory cookie nebo všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči. Funguje to různými způsoby v závislosti na prohlížeči, který používáte. Následující pokyny ukazují, jak spravovat soubory cookie ve vašem prohlížeči:

Chrome: Smazání, aktivace a správa cookies z Chrome  

Safari: Správa cookies a dat webu pomocí Safari 

Firefox: Odstranění souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači

Internet Explorer: Mazání a správa cookies  

Microsoft Edge: Mazání a správa cookies                                                      

Pokud v zásadě soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy je třeba soubor cookie nastavit. U každého jednotlivého souboru cookie se můžete rozhodnout, zda jej povolíte nebo ne.

 

 

 

 

 

Facebook je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA, který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace naleznete na adrese www.privacyshield.gov/participant. Doufáme, že jsme vám předložili nejdůležitější informace týkající se používání a zpracování údajů nástroji Facebooku. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak Facebook využívá vaše data, doporučujeme předpisy o ochraně dat na www.facebook.com/about/privacy/update.

Zásady ochrany osobních údajů pro sociální plug-iny Facebooku

Na našich stránkách jsou začleněny takzvané sociální plug-iny od společnosti Facebook Inc. Tato tlačítka poznáte podle klasického loga Facebooku, jako je tlačítko „Líbí se mi“ (ruka se zvednutým palcem) nebo podle čitelné značky „Facebook plug-in“. Sociální plug-in je malá část Facebooku, která je integrována do naší stránky. Každý plug-in má svou vlastní funkci. Nejpoužívanějšími funkcemi jsou známá tlačítka „Líbí se mi“ a „Sdílet“.

Facebook nabízí následující sociální plug-iny:

•       Tlačítko „Uložit“

•       Tlačítko „Líbí se mi“, Sdílet, Odeslat a Citovat

•       Plug-in stránek

•       Komentáře

•       Plug-in Messenger

•       Vložené příspěvky a vestavěný videoplayer                                   

•       Skupinový plug-in

Na developers.facebook.com/docs/plugins najdete další informace o tom, jak se jednotlivé pluginy používají. Sociální pluginy používáme na jedné straně, abychom vám poskytli lepší uživatelský zážitek na našich stránkách, na druhé straně, protože Facebook může prostřednictvím nich optimalizovat naše reklamy.

Pokud máte účet na Facebooku nebo jste dříve navštívili facebook.com, Facebook již ve vašem prohlížeči nastavil alespoň jeden soubor cookie. V takovém případě váš prohlížeč odešle informace na Facebook prostřednictvím tohoto souboru cookie, jakmile navštívíte náš web nebo s ním komunikujete. sociální plug-iny (např. tlačítko „Pači sa mi“).

Přijaté informace budou do 90 dnů smazány nebo anonymizovány. Podle Facebooku tato data zahrnují vaši IP adresu, web, který jste navštívili, datum, čas a další informace o vašem prohlížeči.

Chcete-li zabránit tomu, aby Facebook během vaší návštěvy našich webových stránek shromažďoval velké množství dat a propojoval je s údaji Facebooku, musíte se při návštěvě webových stránek z Facebooku odhlásit.

Pokud nejste přihlášeni k Facebooku nebo nemáte účet na Facebooku, odešle váš prohlížeč na Facebook méně informací, protože máte méně facebookových cookies. Ale údaje, jako je vaše IP adresa nebo web, který navštěvujete, lze předat Facebooku. Chtěli bychom výslovně poukázat na to, že neznáme přesný obsah údajů. Ale snažíme se vysvětlit co nejvíce, podle naší současné úrovně znalostí, zpracování dat. Můžete si také přečíst, jak Facebook používá data ze zásad podnikových dat na www.facebook.com/about/privacy/update.

Při návštěvě webu se sociálními plug-in na Facebooku jsou ve vašem prohlížeči nastaveny alespoň následující soubory cookie:

Jméno: dpr

Hodnota: bez indikace

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k fungování sociálních plug-inů na našich webových stránkách.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: fr

Hodnota: 0jieyh4311235402c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j

Účel použití: Cookie je také vyžadován pro správné fungování plug-inů. Datum vypršení platnosti: po 3 měsících

Indikace: Tyto soubory cookie byly nastaveny po testu, i když nejste členem Facebooku.

Pokud jste přihlášeni k Facebooku, můžete změnit nastavení reklam na www.facebook.com/ads/preferences/. Pokud nejste uživatelem Facebooku, můžete v zásadě spravovat online inzerci na adrese www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ v závislosti na použití. Zde máte možnost deaktivovat resp. aktivovat dodavatele.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně údajů Facebooku, doporučujeme vám přečíst si naše vlastní předpisy o podnikových datech na www.facebook.com/policy.php.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Facebook Login

Na naše stránky jsme integrovali praktická přihlasovací údaje Facebooku. Můžete se k nám snadno přihlásit na svém účtu na Facebooku, aniž byste museli vytvářet další uživatelský účet. Pokud se rozhodnete zaregistrovat pomocí svých přihlašovacích údajů na Facebooku, budete přesměrováni na sociální síť Facebook. Tam se přihlásíte pomocí svých uživatelských údajů na Facebooku. Tento proces ověřování ukládá data o vašem chování nebo vaše uživatelské chování a přeposílejte je na Facebook.

K ukládání dat používá Facebook různé soubory cookie. V následujícím textu představíme nejdůležitější soubory cookie, které jsou nastaveny ve vašem prohlížeči, resp. který již existuje, když se přihlásíte z našeho webu pomocí Facebook Login:

Jméno: fr

Hodnota: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k tomu, aby sociální plugin na našich stránkách fungoval co nejlépe.

Datum vypršení platnosti: po 3 měsících

Jméno: datr

Hodnota: 4Jh7XUA2311235402SEmPsSfzCOO4JFFl

Účel použití: Facebook nastaví cookie „datr“, když webový prohlížeč přistupuje na facebook.com, a cookie pomáhá identifikovat aktivity ověřování a chránit uživatele.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: _js_datr

Hodnota: deleted

Účel použití: Tento relační soubor cookie nastavuje Facebook pro účely sledování, i když nemáte účet na Facebooku nebo jste odhlášen.                                                          

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Indikace: Uvedené soubory cookie jsou jen malým výběrem souborů cookie dostupných pro Facebook. Další soubory cookie jsou například _ fbp, sb nebo wd. Úplný seznam není možný, protože Facebook má velké množství cookies a používá je variabilně.

Facebooku Login vám na jedné straně poskytuje rychlý a snadný proces přihlásení a na druhé straně máme možnost sdílet data s Facebookem. To nám umožňuje lépe přizpůsobit naše nabídky a propagace vašim zájmům a potřebám. Data, která získáváme z Facebooku tímto způsobem, jsou veřejná data, jako jsou

•       vaše jméno na Facebooku

•       váša profilová fotka

•       e-mailovou adresu

•       seznam přátel

•       informace o tlačítku (např. tlačítko „Pači sa mi“)

•       datum narození

•       jazyk

•       bydliště

Místo toho poskytujeme Facebooku informace o vašich aktivitách na našem webu. To zahrnuje informace o zařízení, které používáte, jaké podstránky navštěvujete na našem webu nebo jaké produkty jste si u nás zakoupili.

Používáním Facebook Login souhlasíte se zpracováním údajů. Tuto dohodu můžete kdykoli odvolat. Pokud se chcete dozvědět více o zpracování údajů Facebookem, doporučujeme Zásady ochrany osobních údajů Facebooku na dede.facebook.com/policy.php.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, můžete změnit nastavení pro reklamy na www.facebook.com/ads/preferences/.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Instagram

Na našich stránkách máme integrované funkce z Instagramu. Instagram je platforma sociálních sítí provozovaná společností Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram je dceřinou společností společnosti Facebook Inc. od roku 2012 a je produktem Facebooku. Začlenění obsahu Instagramu do našich webových stránek se nazývá Embedding. To nám umožňuje zobrazit vám obsah, jako jsou tlačítka, fotografie nebo videa z Instagramu, přímo na našem webu. Když navštívíte naši webovou stránku, která má integrovanou funkci Instagramu, data se přenášejí do Instagramu, ukládají a zpracovávají. Instagram používá stejné systémy a technologie jako Facebook. Vaše údaje budou proto zpracovávány ve všech společnostech Facebooku.

V následujícím textu vám chceme poskytnout podrobnější pohled na to, proč Instagram shromažďuje údaje, o jaké údaje jde a jak můžete do značné míry kontrolovat zpracování údajů. Protože společnost Instagram vlastní společnost Facebook Inc., získáváme naše informace na jedné straně z předpisů Instagramu na straně druhé z údajů o Facebooku.

Co je Instagram?                                                                                                 

Instagram je jednou z nejznámějších sociálních sítí na světě. Instagram kombinuje výhody blogu s výhodami audiovizuálních platforem, jako je YouTube nebo Vimeo. Můžete nahrávat fotografie a krátká videa na „Insta” (jak mnoho uživatelů tuto platformu nazývá), upravovat je pomocí různých filtrů a sdílet je na jiných sociálních sítích. A pokud nechcete být aktivní, můžete sledovat další zajímavé uživatele.

Proč na našich stránkách používáme Instagram?

Instagram je sociální platforma, která v posledních letech skutečně vzrostla. A samozřejmě jsme na tento boom zareagovali. Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili co nejpohodlněji. Variace našeho obsahu je proto pro nás přirozená. Díky vestavěným funkcím Instagramu můžeme obohatit náš obsah o užitečný, zábavný nebo zajímavý obsah z Instagramového vesmíru. Vzhledem k tomu, že Instagram je dceřinou společností Facebooku, lze shromážděná data použít také pro personalizovanou reklamu na Facebooku. Naše reklamy jsou určeny pouze pro lidi, kteří se skutečně zajímají o naše produkty nebo služby.

Instagram také používá shromážděná data pro účely měření a analýzy. Získáváme souhrnné statistiky a další informace o vašich přáních a zájmech. Je důležité mít na paměti, že tyto zprávy vás osobně neidentifikují.

Jaká data ukládá Instagram?

Pokud narazíte na jednu z našich stránek, která má nainstalované funkce Instagramu (například obrázky nebo plug-iny Instagramu), váš prohlížeč se automaticky připojí k serverům Instagramu. Tímto způsobem jsou data odeslána do Instagramu, uložena a zpracována tam. Ať už máte nebo nemáte účet Instagram. To zahrnuje informace o našich webových stránkách, vašem počítači, vašich nákupech, reklamách, které vidíte, a o tom, jak používáte naši nabídku. Uloží se také datum a čas vaší interakce s Instagramem. Pokud máte účet Instagram nebo jste přihlášeni, Instagram o vás uloží podstatně více dat.

Facebook rozlišuje mezi údaji o zákaznících a údaji o událostech. Předpokládáme, že tomu tak je i na Instagramu. Údaje o zákazníkovi jsou například číslo, adresa, telefonní číslo a IP adresa. Je důležité zmínit, že tato zákaznická data se do Instagramu přenášejí až poté, co byla předem „hašována“. Hashing znamená, že datový záznam je převeden na řetězec znaků. To umožňuje šifrování kontaktních údajů. Kromě toho se přenášejí také výše uvedená „data událostí“. Facebook - a následně Instagram - „daty o událostí“ rozumí údaje o vašem chování uživatele. Kontaktní údaje lze také kombinovat s údaji o událostech. Shromážděné kontaktní údaje jsou porovnány s údaji, které o vás již Instagram má.                               

Shromážděná data se přenášejí na Facebook prostřednictvím malých textových souborů (cookies), které se obvykle nastavují ve vašem prohlížeči. V závislosti na použitých funkcích Instagramu a pokud máte účet Instagram, je uložen jiný objem dat.

Předpokládáme, že zpracování dat na Instagramu funguje stejně jako na Facebooku. To znamená: pokud máte účet Instagram nebo jste navštívili www.instagram.com, Instagram nastavil alespoň jeden soubor cookie. V takovém případě váš prohlížeč odešle informace společnosti Instagram prostřednictvím souboru cookie, jakmile přijdete do kontaktu s funkcí Instagramu. Tyto údaje budou odstraněny nebo anonymizovány nejpozději po 90 dnech (po porovnání). I když jsme tvrdě pracovali na zpracování dat Instagramu, nemůžeme přesně říci, jaké údaje Instagram shromažďuje a ukládá.


 V následujícím textu uvádíme soubory cookie, které jsou ve vašem prohlížeči nastaveny alespoň po kliknutí na funkci Instagram (jako je tlačítko nebo obrázek Insta). Náš test předpokládá, že nemáte účet Instagram. Pokud jste přihlášeni k Instagramu, bude samozřejmě ve vašem prohlížeči nastaveno podstatně více cookies.

V našem testu byly použity tyto soubory cookie:

Jméno: csrftoken

Hodnota: “”

Účel použití: Je velmi pravděpodobné, že tento soubor cookie bude nastaven z bezpečnostních důvodů, aby se zabránilo padělání požadavků. Ale nemohli jsme najít přesnější informace.

Datum vypršení platnosti: po roce

Jméno: mid

Hodnota: “”

Účel použití: Instagram nastavuje tento soubor cookie za účelem optimalizace vlastních služeb a nabídek uvnitř i vně Instagramu. Cookie definuje jedinečné ID uživatele.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Instagram nastavuje tento soubor cookie za účelem optimalizace vlastních služeb a nabídek uvnitř i vně Instagramu. Cookie definuje jedinečné ID uživatele.

 Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: fbsr_311235402124024

Hodnota: bez indikace

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá požadavek na ověření pro uživatele Instagramu.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: rur

Hodnota: ATN

Účel použití: Toto je soubor cookie Instagram, který poskytuje funkce na Instagramu.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: urlgen

Hodnota: “{\”194.96.75.33\”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe311235402”                   Účel použití: Tento soubor cookie se používá pro marketingové účely Instagramu. Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Indikace: Nemůžeme tvrdit, že zde poskytneme úplné informace. To, jaké soubory cookie jsou nastaveny v jednotlivých případech, závisí na integrovaných funkcích a vašem používání Instagramu.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Instagram sdílí informace přijaté mezi společnostmi Facebooku s externími partnery a lidmi, s nimiž má globální spojení. Zpracování údajů probíhá v souladu s jeho vlastními předpisy o údajích. Z bezpečnostních důvodů jsou vaše data mimo jiné sdílena na serverech Facebooku po celém světě. Většina z těchto serverů se nachází ve Spojených státech.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Na základě Obecných nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na informace, přenos, opravu a mazání svých údajů. Vaše data můžete spravovat v nastavení Instagramu. Pokud chcete úplně smazat svá Instagramová data, musíte trvale smazat svůj Instagram účet.

Takto odstraníte účet Instagram:

Nejprve otevřete aplikaci Instagram. Přejděte do dolní části své profilové stránky a klikněte na „Centrum nápovědy“. Nyní jste na webových stránkách společnosti. Na stranke klikněte na „Sprava účtu“ a poté na „Odstranit účet“.

Pokud svůj účet smažete úplně, Instagram smaže příspěvky, jako jsou fotografie a aktualizace stavu. Informace, které o vás sdíleli další lidé, nepatří do vašeho účtu, a proto nebudou smazány.

Jak bylo uvedeno výše, Instagram ukládá vaše data hlavně prostřednictvím cookies. Tyto soubory cookie můžete ve svém prohlížeči spravovat, deaktivovat nebo odstranit. Správa vždy funguje trochu jinak, v závislosti na prohlížeči. Zde jsou pokyny pro nejdůležitější prohlížeče.

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies     

Můžete také nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, abyste byli vždy informováni, když má být nastaven soubor cookie. Pak se můžete vždy individuálně rozhodnout, zda chcete soubor cookie povolit nebo ne.

Instagram je pobočkou Facebook Inc. a Facebook je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA. Tento Framework zajišťuje správný přenos údajů mezi USA a Evropskou unií.                                                                                                                              

Na adrese www.privacyshield.gov/participant najdete v tomto ohledu více informací. Pokusili jsme se vám poskytnout nejdůležitější informace o zpracování dat Instagramem.  Na help.instagram.com/519522125107875 najdete další informace o předpisech o datech Instagramu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO Twitter

Na naše webové stránky jsme začlenili funkce Twitteru. Jedná se například o vložené tweety, Timelines (časové osy), tlačítka nebo hashtag-y. Twitter je služba krátkých textových zpráv a platforma sociálních sítí od společnosti Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko.

Pokud víme, v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku jednoduchá integrace funkce Twitter nepřenáší osobní údaje ani data z vašich webových aktivit na Twitteri. Pouze při interakci s funkcemi Twitteru, jako je stisknutí tlačítka, lze data odesílat na Twitter, ukládat a zpracovávat tam. Nemáme žádný vliv na toto zpracování údajů a nejsme za to zodpovědní. V rámci těchto zásad ochrany osobních údajů vám chceme poskytnout přehled o datech uložených na Twitteru, co dělá Twitter s těmito údaji a jak se můžete do značné míry chránit před přenosem dat.

Co je Twitter?

Pro některé je Twitter zpravodajská služba, pro jiné sociální platforma a další hovoří o službě microblogging. Všechny tyto pojmy jsou oprávněné, což znamená do značné míry totéž.

Jednotlivci i společnosti používají Twitter ke komunikaci se zainteresovanými lidmi prostřednictvím krátkých zpráv. Twitter umožňuje pouze 280 znaků na zprávu. Tyto zprávy se nazývají „tweets“. Na rozdíl od Facebooku se například služba nezaměřuje na rozšiřování sítě „přátel“, ale chce být chápána jako globální a otevřená zpravodajská platforma. Můžete také spravovat anonymní účet Twitter a tweety mohou být odstraněny, na jedné straně společností a na druhé straně samotnými uživateli.

Proč používáme na našem webu Twitter?

Stejně jako mnoho jiných webů a společností se snažíme nabízet naše služby různými kanály a komunikovat s našimi zákazníky. Zejména Twitter se stal naším srdcem drahý jako „malá“ užitečná zpravodajská služba. Opakovaně pípáme nebo redistribuujeme zajímavý, zábavný nebo zajímavý obsah. Chápeme, že nemůžete sledovat každý kanál zvlášť. Nakonec je třeba udělat ještě něco jiného. Proto jsme na naše stránky integrovali funkce Twitteru. Můžete si vyzkoušet naši aktivitu na Twitteru „na místě“ nebo se můžete na naši stránku na Twitteru dostat přímým odkazem. Jeho integrací chceme posílit naše služby a snadné použití na našich webových stránkách.

Jaká data ukládá Twitter?

Na některých našich podstránkách najdete vestavěné funkce Twitteru. Pokud pracujete s obsahem Twitteru, například kliknutím na tlačítko, může Twitter shromažďovat a ukládat data. I když nemáte účet na Twitteru. Twitter nazývá tato data „data protokolu“. Patří mezi ně demografické údaje, ID souborů cookie prohlížeče, ID vašeho smartphonu, hash e-mailové adresy a informace o tom, které stránky jste navštívili na Twitteru a jaké akce jste provedli. Twitter samozřejmě ukládá více dat, pokud máte účet na Twitteru a jste přihlášeni. Toto ukládání probíhá hlavně prostřednictvím cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se obvykle ukládají do vašeho prohlížeče a odesílají různé informace na Twitter.

Ukážeme vám, jaké soubory cookie jsou nastaveny, pokud nejste přihlášeni k Twitteru, ale navštívíte web s integrovanými funkcemi Twitteru. Zvažte tento seznam jako příklad. Nemůžeme zde zaručit úplnost, protože výběr souborů cookie se neustále mění a závisí na vašich individuálních akcích s obsahem Twitteru.                            

V našem testu byly použity tyto soubory cookie:

Jméno: personalization_id

Hodnota: “v1_cSJIsogU51SeE311235402”

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá informace o tom, jak používáte web a ze které reklamy jste se dostali na Twitter.                         

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: lang

Hodnota: de

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá váš výchozí jazyk, resp. oblibený.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: guest_id

Hodnota: 311235402v1%3A157132626

Účel použití: Tento soubor cookie je nastaven tak, aby vás identifikoval jako hosta.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: fm Hodnota: 0

Účel použití: Bohužel jsme nemohli zjistit účel tohoto cookie.              

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: external_referer

Hodnota: 3112354022beTA0sf5lkMrlGt

Účel použití: Tento soubor cookie shromažďuje anonymní data, jako je například to, jak často navštěvujete Twitter a jak dlouho navštěvujete Twitter.

Datum vypršení platnosti: po 6 dnech

Jméno: eu_cn Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá aktivitu uživatelů a je používán Twitterem pro různé reklamní účely. Datum vypršení platnosti: po jednom roce

Jméno: ct0

Hodnota: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966

Účel použití: Bohužel jsme o tomto cookie nenašli žádné informace. Datum vypršení platnosti: po 6 hodinách

Jméno: _twitter_sess

Hodnota: 53D%253D–dd0248311235402-

Účel použití: S tímto souborem cookie můžete používat funkce na webu Twitter. Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Indikace: Twitter také spolupracuje s poskytovateli třetích stran. Proto jsme v našem testu rozpoznali také tři soubory cookie Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter využívá shromážděná data na jedné straně k lepšímu porozumění chování uživatelů, a tím ke zlepšení svých vlastních služeb a propagačních nabídek, na druhé straně tato data slouží také jako vnitřní bezpečnostní opatření.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Pokud Twitter shromažďuje data z jiných webových stránek, budou smazána, shrnuta nebo jinak skryta po maximálně 30 dnech. Servery Twitter jsou v různých serverových centrech ve Spojených státech. Lze tedy předpokládat, že shromážděné údaje budou shromážděny a uloženy v Americe. Během našeho výzkumu jsme nemohli jasně určit, zda má Twitter také své vlastní servery v Evropě. V zásadě může Twitter ukládat shromážděná data, dokud již nebudou pro společnost užitečná, může je smazat nebo existuje zákonná lhůta pro smazání.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Twitter ve svých předpisech o ochraně údajů opakovaně upozorňuje, že neukládá data z návštěv externích stránek, pokud respektujete. váš prohlížeč je v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku. Pokud ale komunikujete přímo s Twitterem, Twitter samozřejmě uloží vaše data.

Pokud máte účet na Twitteru, můžete svá data spravovat kliknutím na „Více“ pod tlačítkem „Profil“. Poté klikněte na „Nastavení a ochrana dat“. Zde můžete své zpracování dat spravovat jednotlivě.

Pokud nemáte účet na Twitteru, můžete přejít na twitter.com a kliknout na „Přizpůsobit“. Data, která jste shromáždili, můžete spravovat v části „Personalizace a data“.

Jak bylo uvedeno výše, většina dat je uložena v souborech cookie a vy je můžete spravovat, deaktivovat nebo smazat ve svém prohlížeči. Pamatujte, že cookies můžete „zpracovávat“ pouze v prohlížeči, který si vyberete. To znamená, že pokud v budoucnu použijete jiný prohlížeč, budete muset znovu spravovat soubory cookie podle svého přání. Pokyny pro správu souborů cookie v nejpopulárnějších prohlížečích jsou k dispozici zde.

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies  

Můžete také spravovat svůj prohlížeč, abyste byli informováni o každém jednotlivém souboru cookie. Pak se můžete vždy individuálně rozhodnout, zda povolíte cookie.

Twitter také používá data pro personalizovanou reklamu uvnitř i vně Twitteru. V nastavení můžete personalizovanou reklamu vypnout v sekci „Personalizace a data”. Pokud používáte Twitter v prohlížeči, můžete personalizovanou reklamu vypnout na adrese optout.aboutads.info.

Twitter je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA. Tento rámec zajišťuje správný přenos údajů mezi USA a Evropskou unií. Na adrese www.privacyshield.gov/participant najdete v tomto ohledu více informací.

Doufáme, že jsme vám poskytli základní přehled o zpracování dat na Twitteru. Nepřijímáme data z Twitteru a nejsme zodpovědní za to, co Twitter dělá s vašimi údaji. Pokud máte další dotazy týkající se tohoto tématu, doporučujeme Zásady ochrany osobních údajů Twitter na twitter.com/de/privacy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ pRO LinkedIn

Na našich webových stránkách používáme sociální plug-iny ze sociální sítě LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Sociální plug-iny mohou být kanály, sdílení obsahu nebo odkaz na naši stránku LinkedIn. Sociální pluginy jsou jasně označeny známým logem LinkedIn a umožňují například sdílení zajímavého obsahu přímo prostřednictvím našeho webu. Společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place v Dublinu odpovídá za zpracování údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko.

Začleněním takových plug-inů lze data odeslat na LinkedIn, uložit a zpracovat tam. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás chceme informovat o tom, o jaké údaje se jedná, jak tato data používá síť a jak můžete spravovat resp. zabránit ukládání dat.

 

Co je LinkedIn?

LinkedIn je největší sociální síť pro obchodní kontakty. Na rozdíl od Facebooku se například společnost zaměřuje výhradně na navazování obchodních kontaktů. Společnosti mohou na platformě prezentovat služby a produkty a navazovat obchodní vztahy. Mnoho lidí také používá LinkedIn k hledání zaměstnání nebo k nalezení vhodných zaměstnanců pro svou vlastní společnost. Pouze v Německu má síť přes 11 milionů členů. V Rakousku je asi 1,3 milionu členů.

Proč používáme LinkedIn na našich stránkách?

Víme, jak jste zaneprázdněni. Nemůžete sledovat všechny sociální kanály jednotlivě. Přestože v našem případě by to za to stalo. Protože nadále zveřejňujeme zajímavé zprávy nebo zprávy, které si to zaslouží. Proto jsme na našem webu vytvořili příležitost sdílet zajímavý obsah přímo na LinkedIn nebo přímo odkazovat na naši stránku LinkedIn. Věříme, že vložené sociální plug-iny jsou rozsáhlou službou na našem webu. Údaje shromážděné LinkedIn nám také pomáhají zobrazovat možná reklamní opatření pouze lidem, kteří mají zájem o naši nabídku.                                          

Jaká data ukládá LinkedIn?

LinkedIn neukládá žádné osobní údaje pouhou integrací sociálních pluginů. LinkedIn volá tato data, která jsou generována plug-iny, pasivními dojmy. Pokud však kliknete na sociální plugin, například ke sdílení našeho obsahu, platforma uloží osobní údaje jako takzvaná „aktivní dojmy“. A to bez ohledu na to, zda máte účet LinkedIn. Pokud jste přihlášeni, shromážděné údaje budou přiřazeny k vašemu účtu.

Váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery LinkedIn, když pracujete s našimi plug-iny. Společnost zaznamenává různá data o používání. Kromě vaší IP adresy to mohou být například údaje o přihlásení, informace o zařízení nebo informace o vašem poskytovateli internetu nebo mobilní sítě. Pokud přistupujete ke službám LinkedIn prostřednictvím smartphonu, může být také určeno vaše umístění (po udělení povolení). LinkedIn může také předávat tyto údaje inzerentům třetích stran ve formě „hash“. Hashing znamená, že datový záznam je převeden na řetězec znaků. To umožňuje šifrování dat, aby již nebylo možné identifikovat osoby.                

Většina údajů o vašem chování při používání je uložena v cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se obvykle nastavují ve vašem prohlížeči. Kromě toho může LinkedIn používat Web Beacon, Pixel-Tag, tag-y pro zobrazení a další identifikace zařízení.                                                                  

Různé testy také ukazují, jaké soubory cookie jsou nastaveny, když uživatel interaguje se sociálním pluginem. Nalezená data nejsou úplná a slouží pouze jako příklad. Následující soubory cookie jsou nastaveny bez přhlásení na LinkedIn:

Jméno: bcookie

Hodnota: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16311235402-

Účel použití: Soubor cookie je takzvaný „cookie ID browser“, a proto ukládá vaše identifikační číslo (ID).

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: lang

Hodnota: v=2&lang=de-de

Učel použití: Tento soubor cookie ukládá váš výchozí jazyk, resp. oblíbený.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace                    

Jméno: lidc

Hodnota: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G311235402…

Účel použití: Tento soubor cookie se používá pro routing. Routing zaznamenává způsoby, jakými jste se dostali na LinkedIn a jak jste procházeli webem.

Datum vypršení platnosti: po 24 hodinách

Jméno: rtc

Hodnota: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX

Účel použití: Nelze získat podrobnější informace o tomto souboru cookie.

Datum vypršení platnosti: po 2 minutách

Jméno: JSESSIONID

Hodnota: ajax:3112354022900777718326218137

Účel použití: Toto je relační cookie, kterou LinkedIn používá k udržování anonymních relací uživatelů prostřednictvím serveru.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: bscookie

Hodnota: “v=1&201910230812…

Účel použití: Tento soubor cookie je bezpečnostní soubor cookie. LinkedIn to popisuje jako Secure-Browser-ID-Cookie.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: fid

Hodnota: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…

Účel použití: Pro tento soubor cookie nebyly nalezeny žádné další informace. Datum vypršení platnosti: po 7 dnech

Indikace: LinkedIn také spolupracuje s poskytovateli třetích stran. Proto jsme v našem testu také rozpoznali dva soubory cookie Google Analytics _ga a _gat.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

LinkedIn v zásadě uchovává vaše osobní údaje, pokud to společnost považuje za nezbytné pro poskytování vlastních služeb. Pokud však smažete svůj účet, LinkedIn smaže vaše osobní údaje. Ve výjimečných případech LinkedIn uchovává některá data v souhrnné a anonymní podobě i po smazání účtu. Jakmile svůj účet smažete, ostatní lidé vaše data po jednom dni neuvidí. LinkedIn obvykle vymaže data do 30 dnů. LinkedIn však uchovává data, pokud to vyžaduje zákon. Data, která již nelze určitému člověku přiřadit, budou uložena po uzavření účtu. Data jsou uložena na různých serverech v Americe a pravděpodobně i v Evropě.

Jak mohu smazat resp. zabránit ukládání dat?

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům a také je smazat. Ve svém účtu LinkedIn můžete spravovat, upravovat a mazat data. Můžete také požádat o kopii svých osobních údajů z LinkedIn.                                                         

Jak získat přístup k datům účtu z vašeho profilu LinkedIn:

Klikněte na ikonu svého profilu LinkedIn a vyberte sekci „Nastavení a ochrana dat“. Nyní klikněte na „Ochrana osobních údajů“ a poté v části „Jak LinkedIn používá vaše data“ v části „Změnit“. Po krátkém čase můžete stáhnout vybraná data z vaší webové aktivity a historie účtu.                                                                                             

Ve svém prohlížeči máte také možnost zabránit zpracování dat LinkedIn. Jak bylo uvedeno výše, LinkedIn ukládá většinu dat prostřednictvím souborů cookie, které jsou nastaveny ve vašem prohlížeči. Tyto soubory cookie můžete spravovat, deaktivovat nebo odstranit. Administrace funguje trochu jinak v závislosti na prohlížeči, který máte. Pokyny pro nejběžnější prohlížeče naleznete zde:

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies     

Můžete také nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, abyste byli vždy informováni, když je třeba nastavit cookie. Pak se můžete vždy individuálně rozhodnout, zda chcete soubor cookie povolit nebo ne.

LinkedIn je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA. Tento rámec zajišťuje správný přenos údajů mezi USA a Evropskou unií.

Na adrese www.privacyshield.gov/participant najdete v tomto ohledu více informací. Pokusili jsme se vám poskytnout nejdůležitější informace o zpracování dat LinkedIn. Na www.linkedin.com/legal/privacy-policy najdete více informací o zpracování dat ze sociální sítě LinkedIn.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ pRO XING

Na našem webu používáme sociální plug-iny ze sociální sítě Xing, společnost Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. S těmito funkcemi můžete například sdílet obsah na Xingu přímo prostřednictvím našeho webu, přihlásit se k Xingu nebo sledovat zajímavý obsah. Plug-iny poznáte podle názvu společnosti nebo loga Xing. Pokud navštívíte web, který používá plug-in Xing, mohou být data přenesena na „server Xing“, a jím uložena a vyhodnocena. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás chceme informovat o to, o jaké údaje se jedná, a o tom, jak můžete spravovat nebo zabránit tomuto ukládání dat.

Co je Xing?

Xing je sociální síť se sídlem v Hamburku. Společnost se specializuje na správu profesionálních kontaktů. Jinými slovy, na rozdíl od jiných sítí se Xing primárně zabývá profesionální sítí. Platforma se často používá k hledání zaměstnání nebo k hledání zaměstnanců pro vaši vlastní společnost. Xing navíc nabízí zajímavý obsah na různá profesionální témata. Globálním protějškem v této oblasti je americká společnost LinkedIn.

Proč používáme Xing na našich webových stránkách?

V současné době existuje mnoho sociálních kanálů a jsme si vědomi, že váš čas je velmi drahý. Ne každý sociální kanál ve společnosti lze pečlivě prozkoumat. Proto vám chceme co nejvíce usnadnit život, abyste mohli sdílet nebo sledovat zajímavý obsah přímo na našem webu Xing. Naši webovou službu rozšiřujeme o takové „sociální plug-iny“. Data shromážděná společností Xing nám navíc pomáhají provádět cílená reklamní opatření na platformě. To znamená, že naše služba se zobrazuje pouze lidem, kteří o ni mají skutečný zájem.

Jaká data ukládá Xing?

Xing poskytuje tlačítko pro sdílení, tlačítko pro sledování a tlačítko pro přihlášení jako plug-in pro webové stránky. Jakmile otevřete stránku, která má integrovaný sociální plug-in od společnosti Xing, váš prohlížeč se připojí k serverům v datovém centru používaném společností Xing. V případě tlačítka sdílení - podle Xing - nejsou uložena žádná data, která by mohla odkazovat přímo na osobu. Xing neukládá žádnou z vašich IP adres. Kromě toho nejsou v souvislosti s tlačítkem sdílení nastaveny žádné soubory cookie. Proto neexistuje žádné hodnocení vašeho chování uživatele. Další informace najdete na adrese www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection.

U ostatních plug-inu Xing se soubory cookie nastavují ve vašem prohlížeči pouze při interakci nebo kliknutí na plug-in. Osobní údaje, jako je vaše IP adresa, data prohlížeče, datum a čas vaší návštěvy webu, mohou být uloženy v Xing. Pokud máte účet XING a jste přihlášeni, shromážděné údaje budou přiřazeny k vašemu osobnímu účtu a údaje v něm uložené.

Následující soubory cookie se nastaví ve vašem prohlížeči, pokud kliknete na tlačítko sledování nebo přihlášení a ještě nejste přihlášeni k Xing. Toto je ukázkový seznam a nemůžeme poskytnout úplné informace:

Jméno: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k vytváření a ukládání ID návštěvníků webových stránek.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: c_

Hodnota: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019311235402-8

Účel použití: Nemohli jsme zjistit více informací o tomto cookie.

Datum vypršení platnosti: po dni

Jméno: prevPage

Hodnota: wbm%2FWelcome%2Flogin

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá URL předchozí stránky, kterou jste navštívili.

Datum vypršení platnosti: po 30 minutách

Jméno: s_cc

Hodnota: true

Účel použití: Tento soubor cookie aplikace Adobe Site Catalyst určuje, zda jsou soubory cookie v prohlížeči v zásadě povoleny.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: s_fid

Hodnota: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1311235402-2

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k identifikaci jedinečného návštěvníka.

Datum vypršení platnosti: po 5 letech

Jméno: visitor_id

Hodnota: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32

Účel použití: Soubor cookie návštěvníka obsahuje jedinečné ID návštěvníka a jedinečný identifikátor vašeho účtu.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: session_id

Hodnota: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7311235402-2

Účel použití: Tento soubor cookie vytváří dočasné ID relace, které se používá jako ID uživatele relace. Cookie je naprosto nezbytný pro poskytování funkcí Xing.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jakmile jste přihlášeni k Xing resp. jeden člen, jistě bude shromážděno, zpracováno a uloženo více osobních údajů. Společnost Xing rovněž sděluje osobní údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění jejích vlastních obchodních účelů, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Xing ukládá data na různých serverech v různých datových centrech. Společnost ukládá tato data, dokud data nevymažete nebo dokud nebude smazán uživatelský účet. Jde samozřejmě pouze o uživatele, kteří již jsou členy Xing.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům a také je smazat. I když nejste členem Xing, můžete zabránit možnému zpracování dat prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo jej můžete spravovat, jak chcete. Většina dat se ukládá prostřednictvím cookies. Administrace funguje trochu jinak v závislosti na prohlížeči, který máte. Pokyny pro nejběžnější prohlížeče naleznete zde:

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies  

Můžete také nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, abyste byli vždy informováni, když je třeba nastavit cookie. Pak se můžete vždy individuálně rozhodnout, zda chcete soubor cookie povolit nebo ne.

Pokusili jsme se vám poskytnout nejdůležitější informace o zpracování dat společností Xing. Na privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung se můžete dozvědět více o zpracování dat sociálních Social-Media Xing.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ pRO YouTube

Na náš web jsme vložili videa z YouTube. Můžeme vám tedy ukázat některá zajímavá videa přímo na našem webu. YouTube je videoportál a je dceřinou společností společnosti Google od roku 2006. Videoportál provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte stránku na našem webu, která má zabudované video YouTube, váš prohlížeč se automaticky připojí k serverům YouTube nebo Google. Během této doby jsou přenášena různá data (v závislosti na nastavení). Za veškeré zpracování údajů v Evropě odpovídá Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko).

V následujícím textu bychom chtěli podrobněji vysvětlit, jaké údaje se zpracovávají, proč jsme integrovali videa YouTube a jak můžete svá data spravovat nebo mazat.

Co je YouTube?

Na YouTube mohou uživatelé zdarma sledovat, hodnotit, komentovat a nahrávat videa. V posledních letech se YouTube stal jedním z nejdůležitějších sociálních kanálů na světě. Abychom mohli na našem webu zobrazovat videa, poskytuje YouTube část kódu, který jsme vložili na náš web.

Proč na našich stránkách používáme videa z YouTube?

YouTube je video platforma s největším počtem návštěvníků a nejlepším obsahem. Snažíme se, abychom vám na našem webu poskytli co nejlepší uživatelský komfort. A samozřejmě nemohou chybět zajímavá videa. S pomocí našich vložených videí vám kromě našich textů a obrázků nabízíme i další užitečný obsah. Kromě toho je naše web díky vloženým videím snáze vyhledatelný ve vyhledávači Google. I když umisťujeme reklamy prostřednictvím Google Ads, může Google na základě údajů, které shromažďujeme, zobrazovat tyto reklamy pouze lidem, kteří se zajímají o naše nabídky, pomocí údajů, které shromažďujeme.

Jaká data ukládá YouTube?

Jakmile navštívíte jednu z našich stránek, která má zabudované video YouTube, YouTube nastaví alespoň jeden soubor cookie, který uloží vaši IP adresu a URL. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube obvykle přiřadit interakce vašeho webu k vašemu profilu pomocí souborů cookie. Patří sem data, jako je doba trvání relace, míra odmítnutí, přibližná poloha, technické informace, jako je typ prohlížeče, rozlišení obrazovky nebo váš poskytovatel internetu. Dalšími údaji mohou být kontaktní údaje, jakékoli informace o profilu, sdílení obsahu prostřednictvím sociálních médií nebo jeho přidání k oblíbeným na YouTube.                          

Pokud nejste přihlášeni k účtu Google nebo účtu YouTube, ukládá Google data s jedinečným identifikátorem, který je propojen s vaším zařízením, prohlížečem nebo aplikací. Tímto způsobem je například zachováno nastavení preferovaného jazyka. Mnoho údajů o interakci však nelze uložit, protože je nastaveno méně souborů cookie.

V následujícím seznamu uvádíme soubory cookie, které byly nastaveny při testu v prohlížeči. Na jedné straně uvádíme soubory cookie, které jsou nastaveny bez registrovaného účtu YouTube. Na druhou stranu uvádíme soubory cookie, které jsou nastaveny pomocí registrovaného účtu. Nemůžeme tvrdit, že je seznam úplný, protože uživatelská data vždy závisí na interakcích YouTube.

Jméno: YSC

Hodnota: b9-CV6ojI5Y311235402-1

Účel použití: Tento soubor cookie zaznamenává jedinečné ID pro ukládání statistik do videa, které jste sledovali.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: PREF

Hodnota: f1=50000000

Účel použití: Tento soubor cookie také zaznamenává vaše jedinečné ID. Prostřednictvím PREF získává Google statistiky o tom, jak používáte videa YouTube na našem webu.

Datum vypršení platnosti: po 8 měsících

Jméno: GPS

Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie zaznamenává vaše jedinečné ID do mobilních zařízení ke sledování vaší polohy GPS.

Datum vypršení platnosti: po 30 minutách

Jméno: VISITOR_INFO1_LIVE Hodnota: 95Chz8bagyU

Účel použití: Tento soubor cookie se pokouší odhadnout šířku pásma uživatele na našich stránkách (pomocí integrovaného videa YouTube). Datum vypršení platnosti: po 8 měsících

Další soubory cookie, které se nastaví, když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube:

Jméno: APISID

Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7311235402-

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k vytvoření profilu vašich zájmů. Data se používají pro vlastní reklamy. Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: CONSENT

Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0

Účel použití: Soubor cookie ukládá stav souhlasu uživatele s používáním různých služeb Google. CONSENT se také používá k zabezpečení, k ověření uživatelů a k ochraně dat uživatelů před neoprávněnými útoky.

Datum vypršení platnosti: po 19 letech

Jméno: HSID

Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I

Účel použití: Tento soubor cookie se používá k vytvoření profilu vašich zájmů. Tato data pomáhají zobrazovat personalizovanou reklamu. Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: LOGIN_INFO

Hodnota: AFmmF2swRQIhALl6aL…

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá informace o vašich přihlašovacích údajích.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: SAPISID

Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM

Účel použití: Tento soubor cookie funguje tak, že jednoznačně identifikuje váš prohlížeč a vaše zařízení. Používá se k vytvoření profilu vašich zájmů.

Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: SID

Hodnota: oQfNKjAsI311235402-

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá vaše ID účtu Google a poslední přihlášení v digitálně podepsané a šifrované podobě. Datum vypršení platnosti: po 2 letech

Jméno: SIDCC

Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL

Účel použití: Tento soubor cookie ukládá informace o tom, jak používáte web, a reklamy, které jste mohli vidět před návštěvou našich stránek.

Datum vypršení platnosti: po 3 měsících

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Údaje, které YouTube od vás přijímá a zpracovává, se ukládají na serverech Google. Většina z těchto serverů je v Americe. Na

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de   můžete přesně vidět, kde jsou datová centra Google. Vaše data jsou distribuována na serverech. To znamená, že k datům lze přistupovat rychleji a jsou lépe chráněny proti neoprávněné manipulaci.

Google ukládá data shromážděná po různá časová období. Některá data můžete kdykoli smazat, ostatní se po omezenou dobu automaticky smažou a další Google ukládá na delší dobu. Některá data (například položky „Moje aktivita“, fotografie nebo dokumenty, produkty) uložené ve vašem účtu Google budou uloženy, dokud je neodstraníte. I když nejste přihlášeni k účtu Google, můžete odstranit některá data spojená s vaším zařízením, prohlížečem nebo aplikací.

Jak mohu smazat svá data, resp. zabránit ukládání dat?

V zásadě můžete údaje svého účtu Google smazat ručně. Díky funkci automatického mazání údajů o poloze a aktivitě zavedené v roce 2019 se informace ukládají podle vašeho rozhodnutí - buď 3 nebo 18 měsíců a poté se smažou.

Bez ohledu na to, zda máte účet Google, můžete nastavit prohlížeč tak, aby na Googlu vymazal nebo deaktivoval soubory cookie. V závislosti na prohlížeči, který používáte, funguje různými způsoby. Následující pokyny ukazují, jak spravovat soubory cookie ve vašem prohlížeči:

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies  

Pokud, obecně, soubory cookie nechcete, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás vždy informoval, kdy je třeba soubor cookie nastavit. U každého jednotlivého souboru cookie se můžete rozhodnout, zda jej povolíte nebo ne. Protože YouTube je dceřinou společností Google, existují společné zásady ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o správě svých údajů, doporučujeme zásady ochrany osobních údajů na adrese policies.google.com/privacy.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TLAČÍTKO PŘIHLÁSENÍ SE NA YOUTUBE                   

Na náš web jsme integrovali tlačítko YouTube Subscribe (tlačítko pro přihláseni se). Tlačítko obvykle poznáte podle klasického loga YouTube. Logo má slova „Přihlásit se“ nebo „YouTube“ bílými písmeny na červeném pozadí a „symbol přehrát“ nalevo. Tlačítko však může mít i jiný design.                 

Náš kanál YouTube vám vždy poskytne zábavná, zajímavá nebo fascinující videa. Díky integrovanému tlačítku „Přihlásit se“ se můžete přihlásit k sledování našeho kanálu přímo z našeho webu a nemusíte přistupovat na web YouTube. Chceme vám co nejvíce usnadnit přístup k našemu rozsáhlému obsahu. Toto umožňuje YouTube ukládat a zpracovávat vaše data.

Pokud se na našem webu zobrazuje tlačítko předplatného, ​​YouTube nastaví alespoň jeden soubor cookie - podle Googlu. Tento soubor cookie ukládá naši IP adresu a URL. Tímto způsobem může YouTube také zjistit informace o vašem prohlížeči, vaší přibližné poloze a vašem výchozím jazyce. V našem testu byly nastaveny následující čtyři soubory cookie bez přihláseni na YouTube:

Jméno: YSC

Hodnota: b9-CV6ojI5311235402Y

Účel použití: Tento soubor cookie zaznamenává jedinečné ID pro ukládání statistik do videa, které sledujete.

Datum vypršení platnosti: po skončení relace

Jméno: PREF

Hodnota: f1=50000000

Účel použití: Tento soubor cookie také zaznamenává vaše jedinečné ID. Prostřednictvím PREF získává Google statistiky o tom, jak používáte videa YouTube na našem webu.

Datum vypršení platnosti: po 8 měsících

Jméno: GPS

Hodnota: 1

Účel použití: Tento soubor cookie zaznamenává vaše jedinečné ID do mobilních zařízení ke sledování vaší polohy GPS.

Datum vypršení platnosti: po 30 minutách

Jméno: VISITOR_INFO1_LIVE

Hodnota: 31123540295Chz8bagyU

Účel použití: Tento soubor cookie se pokouší odhadnout šířku pásma uživatele na našem webu (s integrovaným videem YouTube). Datum vypršení platnosti: po 8 měsících

Indikace: Tyto soubory cookie byly nastaveny po testu a nelze je považovat za úplné.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube uložit mnoho vašich akcí / interakcí na našem webu pomocí cookies a přiřadit je k vašemu účtu YouTube. Poskytuje informace na YouTube, například jak dlouho procházíte naše stránky, jaký typ prohlížeče používáte, jaké rozlišení obrazovky preferujete nebo jaké akce provádíte.

YouTube používá tato data na jedné straně ke zlepšování svých vlastních služeb a nabídek, na druhé straně k poskytování analýz a statistik pro inzerenty (kteří používají Google Ads).

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VYHLEDÁVÁNÍ GOOGLE DEFINOVANÉ UŽIVATELEM

Na náš web jsme integrovali plug-in Google pro uživatelsky definovaná vyhledávání. Google je největší a nejoblíbenější vyhledávač na světě a je provozován americkou společností Google Inc. Za evropský prostor odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Vyhledávání definované užívatelem Google může přenášet data z vás do Googlu. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme, proč používáme tento plug-in, jaké údaje jsou zpracovávány a jak můžete tento přenos dat spravovat nebo mu zabránit.

Co je uživatelem definované vyhledávání Google?

Uživatelem definovaný plug-in pro vyhledávání Google je vyhledávací lišta Google přímo na našem webu. Hledání je jako www.google.com, kromě toho, že se výsledky vyhledávání zaměřují na náš obsah a produkty nebo na omezenou oblast vyhledávání.                                                 

Proč na našem webu používáme uživatelem definované vyhledávání Google?

Web se spoustou zajímavého obsahu je často tak velký, že můžete přijít o celkový obraz. V průběhu času jsme nashromáždili mnoho cenných materiálů a v rámci naší služby chceme, abyste náš obsah našli co nejrychleji a nejjednodušší. Díky uživatelsky definovanému vyhledávání Google je hledání zajímavého obsahu hračkou. Plug-in Google zlepšuje celkovou kvalitu našich webových stránek a usnadňuje vyhledávání.

Jaká data jsou uložena pomocí vyhledávání definovaného uživatelem?

Uživatelem definované vyhledávání Google přenese údaje od vás do Google, pouze pokud aktivně používáte vyhledávání Google vložené na našem webu. To znamená, že pouze když zadáte hledaný výraz do vyhledávací lišty a poté tento výraz potvrdíte (například kliknete na „Enter“), bude vaše IP adresa odeslána Googlu, uložena a zpracována společně s hledaným výrazem. Na základě nastavených souborů cookie (například 1P_JAR) lze předpokládat, že Google také obdrží údaje o používání webových stránek. Pokud hledáte obsah během své návštěvy našich webových stránek pomocí integrované funkce vyhledávání Google a jste současně přihlášeni ke svému účtu Google, může Google také přiřadit shromážděná data k vašemu účtu Google. Jako provozovatel stránek nemáme žádný vliv na to, co Google se shromážděnými údaji dělá, ani na to, jak tyto údaje zpracovává.

Pokud používáte osobní vyhledávání Google a nejste přihlášeni pomocí účtu Google, nastavují se ve vašem prohlížeči následující soubory cookie:

Jméno: 1P_JAR

Hodnota: 2020-01-27-13311235402-5

Účel použití: Tento soubor cookie shromažďuje statistiky používání webových stránek a měří konverze. Ke konverzi dochází, například když se uživatel stane kupujícím. Cookie se také používá k zobrazování relevantních reklam uživatelům. Datum vypršení platnosti: po měsíci

Jméno: CONSENT

Hodnota:  WP.282f52311235402-9

Účel použití: Soubor cookie ukládá stav souhlasu uživatele s používáním různých služeb Google. CONSENT se také používá k zabezpečení k ověření uživatelů a ochraně dat uživatelů před neoprávněnými útoky.

Datum vypršení platnosti: po 18 letech

Jméno: NID

Hodnota: 196=pwIo3B5fHr-8

Účel použití: NID používá Google k přizpůsobení reklam vašim vyhledávacím dotazům Google. Pomocí cookie si Google „pamatuje“ zadané vyhledávací dotazy nebo vaši předchozí interakci s reklamami. Tímto způsobem budete vždy dostávat personalizované reklamy. Datum vypršení platnosti: po 6 měsících

Indikace: Tento seznam nemůže tvrdit, že je úplný, protože Google neustále mění výběr souborů cookie.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Servery Google jsou distribuovány po celém světě. Protože Google je americká společnost, většina dat se ukládá na amerických serverech.

Na adrese www.google.com/about/datacenters/inside/locations/ můžete přesně vidět, kde jsou servery Google.

Vaše data jsou distribuována na různých fyzických nosičích dat. To znamená, že k datům lze přistupovat rychleji a jsou lépe chráněny proti možné manipulaci. Google má také nouzové programy pro vaše data. Pokud má například Google interní technické problémy a servery již nefungují, riziko přerušení služby a ztráty dat zůstává nízké.

Podle toho, o jaké údaje jde je Google ukládá po různá časová období. Některá data můžete odstranit sami, jiná jsou automaticky mazána nebo anonymizována společností Google. Existují však také údaje, které Google ukládá více, pokud je to nutné z právních nebo obchodních důvodů.

Jak mohu smazat resp. zabránit ukládání dat?

Podle zákona o ochraně osobních údajů Evropské unie máte právo dostávat informace o svých údajích, aktualizovat je, mazat nebo omezovat. Některá data můžete kdykoli smazat. Pokud máte účet Google, můžete smazat data ze své webové aktivity resp. můžete určit, že by měly být po určité době odstraněny.

Ve vašem prohlížeči máte také možnost deaktivovat nebo smazat cookies nebo je spravovat podle vašich přání a preferencí. Zde najdete pokyny pro nejdůležitější prohlížeče:

Chrome: Smazání, aktivace a sprava souborů cookie v prohlížeči Chrome                   

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari  

Firefox: Mazání souborů cookie k odstranění dat uložených webovými stránkami ve vašem počítači.  

Internet Explorer: Mázaní a správa cookies                                        

Microsoft Edge: Mázaní a správa cookies     

Google je aktivním účastníkem Privacy Shield Framework UE-SUA, který reguluje správný a bezpečný přenos osobních údajů. Další informace naleznete na adrese www.privacyshield.gov/participant. Doufáme, že jsme vám mohli poskytnout nejdůležitější informace o zpracování údajů společností Google. Pokud se chcete dozvědět více, doporučujeme komplexní zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese policies.google.com/privacy.

Zdroj: Připraveno s generátorem ochrany dat od AdSimple ve spolupráci s justmed.de

Váš úspěch je naší vášní

Už 75 let je pro nás vášní intenzivně se zabývat vaší společností a vašimi podnikatelskými výzvami, identifikovat s vámi potenciál pro zlepšení a vyvíjet praktická řešení šitá na míru vaší společnosti.

na vrchol