Kontakt: +420 602 347 353

Optimálně vybavené pro další bezpečnostní audit

Řízení a údržba

Služby

Počáteční situace

Při každoroční bezpečnostní kontrole je nezbytná kontrola, zda jsou lékárničky v továrně správně vybaveny. V ideálním případě je veškerý předepsaný obsah vždy k dispozici ve všech lékárničkách. Trvalé sledování je časově velmi náročné.

Potíže nastanou, když se při příštím auditu zjistí, že proces nebyl důsledně implementován, a to se zaznamenává se sekundární odchylkou. Největším problémem je, když v době pracovního úrazu není zahrnut potřebný materiál a nelze poskytnout optimální pomoc.

Lingemann se tohoto úkolu ujme za vás a zajistí, aby vaše lékárničky byly vždy aktuální.

Analýza podle Lingemanna

V projektu pro klienta bylo naším úkolem otestovat celkem 64 lékárniček, které jsou rozmístěny po celé továrně a v několika halách. Do té doby tento proces prováděl náš klient, který zajišťoval týdenní manuální vizuální kontrolu. Kvůli omezené kapacitě a nedostatku náhradních předpisů nebylo možné úkol provést podle plánu. Výsledkem bylo, že pouze některé sady první pomoci byly schopny splnit všechny požadavky auditu.

Transpozice

Aby se snížilo pracovní vytížení a pro zdokumentování správny realizace, musel být nalezen systém, který hlásí otevření souprav první pomoci. S naším tlačítkem BOOST.Button jsme našli způsob, jak označit přístupy s nízkými investičními náklady. Jakmile je souprava otevřena, zaměstnanec stiskne tlačítko. Tímto kliknutím se zahájí rychlé doplňování.

Lékárničky dnes doplňují zaměstnanci společnosti Lingemann. Osoba provádějící plnění navíc obdrží týdenní seznam všech otevřených souprav. To znamená, že nemusíte znovu zaškrtávat všech 64 políček, pouze těch, která byla skutečně otevřena. Z bezpečnostních důvodů jsou také v pravidelných intervalech kontrolovány všechny soupravy.

Nepřetržitý provoz a optimalizace

Koncept již přispěl k významnému zlepšení situace, ale stává se, že tlačítko BOOST.Button je při rozrušený z nehody zapomenuto a je pozorováno pouze při měsíční kontrole. Do té doby nedochází k doplnení.

Aktuálně dále vyvíjíme tlačítko BOOST.Button a plánujeme verzi s obráceným přepínačem. Tlačítko je uvnitř dveří lékárničky a je spouštěno otevřením a je přenášeno automaticky.

Měřitelný úspěch

Věnováním se systému BOOST jsme byli schopni pomoci našim zákazníkům zajistit, aby byly všechny lékárničky správně naplněny. Časový interval mezi vybraním materiálu a opětovným naplněním se významně snížil. V případě nehody je zaručena bezpečnost zaměstnanců.

Případová studie (PDF)

Stáhnout případovou studii (PDF-dokument)

VAŠ KONTAKT NA OSOBU PRO JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÍ

Jiří Brož

telefon +420 602 347 353

Další projekty

Váš úspěch je naší vášní

Už 75 let je pro nás vášní intenzivně se zabývat vaší společností a vašimi podnikatelskými výzvami, identifikovat s vámi potenciál pro zlepšení a vyvíjet praktická řešení šitá na míru vaší společnosti.

na vrchol