Kontakt: +420 602 347 353

Snížení nákupních nákladů

Snížení počtu dodavatelů

BOOST.Tower

Pořizování

Počáteční situace

V současné době se oddělení nákupu ve společnosti musí vypořádat s mnohem víc než jen s úkoly nákupu. Kupující musí prozkoumat položky, zkontrolovat specifikace, získat nabídky, provést srovnání cen, zahájit objednávky, zpracovat stížnosti, případně vést každoroční diskuse. Počet dodavatelů, se kterými společnost pracuje, se zdá byt nekonečný.

Zejména v případě maloobjemových zdrojů dodávek je vyjednávací pozice a standardizace procesů obtížná. U malých objemů nákupu není možné získat dlouhé platební podmínky nebo je příliš časově náročné konfigurovat rozhraní EDI.                                                                                     

Oddělení nákupu prostřednictvím mnoha jednotlivých dodavatelů také generuje procesy a výdaje v logistických a účetních odděleních. Správa ve standardizovaných procesech, jako jsou pokyny pro dopravu nebo jednotné platební podmínky, je velkou výzvou.

Lingemann vám pomůže transformovat váš nákup!

Analýza podle Lingemanna

Náš zákazník, který s více než 30 pobočkami ve 14 zemích patří mezi 100 nejlepších dodavatelů v automobilovém průmyslu na světě, nás s tímto požadavkem kontaktoval. V první řadě šlo o snížení počtu dodavatelů a zajištění nepřerušeného dodání jeho kritických dílu.

Díky skladu zboží od Lingemanna společnost využívá skutečnosti, že potřebné zboží je vždy po ruce. Dlouhé dodací lhůty nebo zpoždění až do okamžiku nedostatku materiálů, které mohou mít obrovský dopad na výrobu, jsou minulostí. Díky skladu zboží, který se nachází v bezprostřední blízkosti sídla společnosti, může náš klient ušetřit investiční náklady na vlastní sklad zboží nebo dílů. Další výhodou je zjednodušená fakturace ve stanovených intervalech, která minimalizuje administrativní úsilí.

Transpozice

S hlavním zaměřením na dodávky zboží byla nejprve optimalizována dodací strategie. Implementací konsignačních skladů bylo možné nahradit více než 1000 dodavatelů společnosti Lingemann. Ve izolovaných  pobočkách byl navíc zaveden obchod provozovaný zaměstnanci Lingemanna. Instalace našeho výdejního stojanu BOOST.Tower, včetně plnicí služby, významně podporuje zaměstnance v jejich provozní činnosti. Kromě toho jsme provedli převzetí objednávek, řízení  kontroly potřebné bezpečnosti, provedení oprav a interní distribuci zboží podle nákladových středisek a spotřebitelů.

Jelikož náš klient vlastní také továrny mimo Evropu, působí Lingemann jako zastánce celního odbavení a přepravy zboží do poboček mimo EU. Objednávky se v tomto případě zadávají prostřednictvím katalogu ARIBA, specifický pro zákazníka, který nyní pokrývá více než 90% se seznamu nezbytností na kritické díly. Speciální nebo jedinečné nákupy stejně jako návrhy úspor a náhrady produktů se prozkoumají, katalogizují se a zpřístupní se zákazníkovi. Po provedení dodávky a zaznamenání přijetí zboží je platba provedena úvěrovým postupem. 

Nepřetržitý provoz a optimalizace

Po pouhých 12 měsících bylo dosaženo všech cílů projektu a všechny továrny byly propojeny. První doručovací aktivity jsme zahájili již po několika dnech, a to i v továrnách, které dosud neměly přístup k ARIBA.

Náš klient těží ze zjednodušené fakturace v pevných intervalech, což výrazně snižuje administrativní úsilí. Kromě toho je možná komplexní kontrola nad celým procesem objednávání a také cílená standardizace logistických pracovních procesů.                                                                                     

V příštích několika měsících je plánováno rozšíření automatizace prostřednictvím dalších výdejních systémů, jako jsou BOOST.Tower, BOOST.Box a BOOST.Sensor.

Měřitelný úspěch

Zavedená opatření umožnila našemu klientovi zaznamenat časové úspory v účetnictví, nákupu, logistice a příjmu zboží. Pro zaměstnance bylo podstatně méně zbytečných cest pěšky a nebylo nutné skladovat definované zboží. Dodací lhůty byly navíc sníženy prostřednictvím minimálních schvalovacích postupů a oddělení nákupu a COntrolling vidí měsíční výkazy nákladů.

Obecně náš zákazník snížil více než 1.000 dodavatelů z oblasti kritických dílů. U skladů v oblasti kritických dílů nebo inventáře nedošlo k žádnému dalšímu předběžnému financování.

Případová studie (PDF)

Stáhnout případovou studii (PDF-dokument)

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBA NA JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÍ

Jiří Brož

telefon +420 602 347 353

Další projekty

Váš úspěch je naší vášní

Už 75 let je pro nás vášní intenzivně se zabývat vaší společností a vašimi podnikatelskými výzvami, identifikovat s vámi potenciál pro zlepšení a vyvíjet praktická řešení šitá na míru vaší společnosti.

na vrchol